weber.sys 994

Adexin ZE
Weber

Płynny, niezawierający rozpuszczalnika środek do usuwania nalotu cementowego

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Zużycie

Zależy od stopnia zanieczyszczenia podłoża

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.sys 994 (Adexin ZE) to płynny środek czyszczący do usuwania nalotu cementowego i wapiennego, wykwitów (oprócz wykwitów związków siarki), jak też natrysków cementowych i wapiennych. Środek nadaje się do czyszczenia otwartych basenów (malowanych lub wykładanych płytkami), urządzeń do mieszania zapraw cementowych, mieszadeł, narzędzi ręcznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo skuteczny
  • koncentrat rozcieńczany wodą

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt silnie żrący. Stosować środki ochrony osobistej (ubranie ochronne, rękawice, ochronę twarzy). Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj