weber.tec 902 E

Weber

Asfaltowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Zużycie

150-300 ml/m² w zależności od stanu podloża

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 902 E to asfaltowy, rozpuszczalnikowy, odporny na alkalia preparat gruntujący.

Zastosowanie produktu

  • Do gruntowania podłoży pod weber.tec 905  lub weber.tec 911.
  • Do gruntowania podłoży pod papy termozgrzewalne i membrany samoprzylepne.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do stosowania także w niskich temperaturach
  • nadaje się na podłoża silnie zasadowe (alkaliczne)
  • wysycha nie klejąc się
  • o wysokiej zdolności wnikania w podłoże

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt zwieta rozpuszczalnik. Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart chrakterystyki substancji niebiezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztek nieużytego preparatu nie wolno wlewać do kanalizacji, cieków wodnych i wód gruntowych.

 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj