weber.tec 915

Weber

Elastyczna, modyfikowana polimerami, grubowarstwowa masa uszczelniająca

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

czas obróbki: 1-2 godziny w temperaturze +20ºC,
temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5ºC do +35ºC,

Czas pełnego związania powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki. Wilgotne podłoże wydłuża czas twardnienia

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Elastyczna, jednoskładnikowa masa uszczelniająca (KMB), przeznaczona do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Materiał nie zawiera rozpuszczalników, przez co nie wpływa negatywnie na środowisko.

Zastosowanie produktu

Do uszczelnień zewnętrznych budynków, budowli i ich części stykających się z gruntem:

 • ścian fundamentowych,
 • płyt fundamentowych,
 • ścian piwnic,
 • stropów garaży podziemnych.

Do przyklejania płyt ochronno-termoizolacyjnych ze styropianu (polistyrenu ekspandowanego - EPS), styroduru (polistyrenu ekstrudowanego - XPS), wełny mineralnej jak również płyt stanowiących drenaż (w przypadku obciążenia wodą płyty stanowiące drenaż kleić całopowierzchniowo). Rodzaj materiału ochronnego i/lub termoizolacyjnego dobierać uwzględniając miejsce wbudowania, warunki pracy oraz obciążenia.
 

Najważniejsze właściwości produktu

 • przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników
 • elastyczny, mostkujący rysy
 • o wysokiej zawartości części stałych
 • dobra przyczepność do podłoża
 • odpornośc na starzenie się, wodę i normalnie wystepujące w gruncie substancje agresywne
 • do zastosowań na wszystkich podłożach mineralnych
 • do zastosowań na podłożach suchych i lekko wilgotnych
 • do zastosowań na powierzchniach pionowych i poziomych
 • może być stosowany na nieotynkowanym murze

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj