Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

- temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +1ºC do +35ºC,
- temperatura materiału podczas aplikacji: od +3ºC do +30ºC,

Czas pełnego związania powłoki przy +20°C i 70% wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 3 dni. W tym czasie powłoka hydroizolacyjna powinna być chroniona przed przemarznięciem, zalaniem wodą i uszkodzeniem mechanicznym. Wysokie temperatury skracają, niskie wydłużają czas wyschnięcia powłoki.
 

Zużycie

Zużycie weber.tec Superflex 100 wynosod 3,5 do 4,7 kg/m2

obciążenie wilgocią/wodą zastosowanie aplikacja grubość warstwy po wyschnięciu w mm zużycie w kg/m2
obciążenie wilgocią lub niezalegającą wodą opadową fundamenty w dwóch procesach roboczych 3 3,5
obciążenie wodą nie wywierającą ciśnienia balkony, tarasy, pomieszczenia mokre w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca na krawędziach 3 3,5
obciążenie zalegającą wodą opadową fundamenty  w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7
obciążenie wodą pod ciśnieniem fundamenty w dwóch procesach roboczych + wkładka zbrojąca 4 4,7

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec Supeflex 100 jest elastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą (KMB), przeznaczoną do trwałego i niezawodnego uszczelniania budowli. Cechuje się odpornością na starzenie się i normalnie występujące w gruncie agresywne substancje, aż do stopnia "mocno agresywne". Wiąże na skutek reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporna na deszcz

Najważniejsze właściwości produktu

  • elastyczny, mostkuje rysy
  • o wysokiej zawartości części stałych - 85 %
  • przyjazny dla środowiska - nie zawiera rozpuszczalników
  • dobra przyczepność do podłoża
  • odporny na starzenie się, wodę i normalnie występujące w gruncie substancje agresywne
  • wiąże w wyniku reakcji chemicznej - po krótkim czasie jest odporny na deszcz

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach