weber.tec 944

Poprzednia nazwa: Eurolan FK Inject 2
Weber

1-komponentowa żywica na bazie poliuretanu, przeznaczona do iniekcji rys przewodzących wodę

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +35°C. Czas twardnienia: ok. 2 dni przy +20°C.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 944 (Eurolan FK Inject 2) jest niezawierającą rozpuszczalnika, 1-komponentową żywicą poliuretanową, twardniejącą pod wpływem wilgoci.

Zastosowanie produktu

Nadaje się do: wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienia rys (spękań) w betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczyszczalniach ścieków, nabrzeżach, fundamentach i studniach, jak również do uszczelnień rur o połączeniu mufowym.
Produkt stosowany szczególnie do wykonywania uszczelnień w środowisku mokrym i wilgotnym. Zetknięcie się tego preparatu z wilgocią powoduje jego spęcznienie i utwardzenie. W zależności od temperatury i wilgotności weber.tec 944 może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość. Za pomocą weber.tec 944nie można uzyskać siłowych połączeń (uszczelnień). Aby otrzymać tego rodzaju uszczelnienia, należy użyć innych preparatów, sporządzonych na bazie żywic epoksydowych.
 

Najważniejsze właściwości produktu

  • 1-komponentowa żywica poliuretanowa, twardniejąca pod wpływem wilgoci
  • może 10-krotnie zwiększyć swoją objętość
  • odporna na działanie wody morskiej, soli, benzyny, olejów i tłuszczów oraz wielu ługów, kwasów i innych chemikaliów

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (odzież ochronna, rękawice, okulalary lub maskę na twarz).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Weber
Hydroizolacje

Zbiorniki wody zdekarbonizowanej w Zakładach Chemicznych "Police"

Zbiorniki wody zdekarbonizowanej w Zakładach Chemicznych "Police"

Zobacz wszystkie obiekty referencyjne

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj