weber.tec 944 S

Poprzednia nazwa: Eurolan FK Inject 2 BS
Weber

Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +35°C.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) reaktywny środek przyspieszający wiązanie żywicy iniekcyjnej weber.tec 944 .

Zastosowanie produktu

weber.tec 944 S domieszany do weber.tec 944 stosuje się do wypełnienia pustych przestrzeni i uszczelnienie, rys (spękań) w betonie i murze, zbiornikach wodnych, basenach, oczyszczalniach ścieków, nabrzeżach, fundamentach i studniach. Stosuje się go również do uszczelnień rur o połączeniu mufowym.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo wydajny
  • umożliwia stosowanie iniekcji w niskich temperaturach dodatnich

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (odzież ochronna, rękawice, okulalary lub maskę na twarz).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj