weber.tec 944 S

Eurolan FK Inject 2 BS
Weber

Środek przyśpieszający reakcję do żywicy iniekcyjnej weber.tec 944

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +10°C do +35°C.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 944 S (Eurolan FK Inject 2 BS) reaktywny środek przyspieszający wiązanie żywicy iniekcyjnej weber.tec 944 .

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo wydajny
  • umożliwia stosowanie iniekcji w niskich temperaturach dodatnich

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Stosować środki ochrony osobistej (odzież ochronna, rękawice, okulalary lub maskę na twarz).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj