weber.tec 971

Plastikol TKS 2
Weber

Elastyczny, odporny na ścieki i wodę działającą pod ciśnieniem, 2-składnikowy uszczelniacz na bazie wielosiarczków

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +40°C, zalecana od +10°C.

Zalecana temperatura materiału przy mieszaniu i aplikacji: od +15°C do +30°C.

Temperatura podłoża powinna być wyższa przynajmniej o 3° od punktu rosy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 971 (Plastikol TKS 2) Trwale elastyczny materiał na bazie polisiarczków stosowany do trwałego i elastycznego wypełnienia i uszczelnienia pionowych i poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Materiały są odporne na oleje, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia.

Zastosowanie produktu

Do elastycznego, trwałego wypełnienia, uszczelnienia szczelin, złączy i dylatacji w obiektach i konstrukcjach:

  • stacji benzynowych,
  • przepompowni (może być niezbędne przeprowadzenie prób),
  • garaży,
  • parkingów.

W szczególności weber.tec 971 (Plastikol TKS 2) jest stosowany do elastycznego uszczelniania i wypełniania szczelin i dylatacji (także posadzkowych) pomiędzy elementami poddanymi różnego rodzaju obciążeniom (np. mechanicznym, chemicznym) wykonanych z betonu monolitycznego, elementów prefabrykowanych, polimerobetonów itp. jak również w posadzkach i powłokach z żywic syntetycznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny: 25%
  • odporność na materiały pędne
  • konsystencja pozwalająca na aplikację w szczelinach pionowych - weber.tec 971 (Plastikol TKS 2)

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj