weber.tec 973

Plastikol TKS V
Weber

Preparat gruntujący pod masy do uszczelnień dylatacji weber.tec 970, weber.tec 971 oraz weber.tec 977

Dokumentacja produktowa

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 973 (Plastikol TKS V) dwuskładnikowy, rozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywicy epoksydowej.

Zastosowanie produktu

Do gruntowania chłonnych podłoży (np. cementowych) przed wypełnieniem dylatacji/szczeliny elastycznymi masami uszczelniającymi weber.tec 970 , weber.tec 971 oraz weber.tec 977.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobra penetracja w podłoże

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Prepatat jest łatwopalny i dlatego w czasie jego stosowania nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Resztki prosuktu tylizowac zgodnie z obowiązującymi przepisami
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj