weber.tec 977

Plastikol 19
Weber

Trwale elastyczna, chemoodporna, 2-komponentowa masa na bazie poliuretanu do zalewania spoin i uszczelniania dylatacji

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji: od +50 C do +300 C
Czas twardnienia: ok. 24 godzin
Pełne obciążenie: po 7 dniach
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Trwale elastyczna, chemoodporna, 2-komponentowa masa na bazie modyfikowanego poliuretanu do uszczelniania dylatacji i zalewania spoin.

Zastosowanie produktu

  • do wykonywania elastycznego uszczelnienia muf w budownictwie podziemnym poprzez zalewanie np. muf kielichowych w rurociągach; muf stożkowych w prefabrykatach-betonowych profilach ramowych (optymalne wyrównanie tolerancji wymiarów uwarunkowanych technologicznie);
  • elastyczne uszczelnienie spoin poziomych, po których odbywa się ruch komunikacyjny (na ulicach, mostach, w posadzkach przemysłowych),
  • w budownictwie hal o bocznej obudowie (z betonu i na połączeniach stal/beton).

Najważniejsze właściwości produktu

  • po stwardnieniu ciągle elastyczna
  • odporna na działanie czynników atmosferycznych, słodkiej i morskiej wody oraz gazów
  • odporna na działanie wielu ługów, kwasów oraz innych chemikaliów
  • o dobrej przyczepności do podłoża

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj