weber.rep 750

Cerinol MK
Weber

Jednoskładnikowa, wiążąca na bazie cementu powłoka ochronna stali zbrojeniowej

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C

Zużycie

Zużycie weber.rep 750 przy 2 warstwach ok. 190 g proszku/mb pręta zbrojeniowego o średnicy 14 mm.

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep 750 (Cerinol MK) to modyfikowana tworzywem sztucznym 1-komponentowa powłoka ochronna stali zbrojeniowej.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo łatwa obróbka
  • znakomita wytrzymałość na odrywanie od betonu
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • stosowana w systemach PCC z zaprawami naprawczymi: weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj