weber.rep 750

Poprzednia nazwa: Cerinol MK
Weber

Jednoskładnikowa, wiążąca na bazie cementu powłoka ochronna stali zbrojeniowej

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu w czasie obróbki: od +5°C do +30°C

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.rep 750 (Cerinol MK) to modyfikowana tworzywem sztucznym 1-komponentowa powłoka ochronna stali zbrojeniowej.

Zastosowanie produktu

Powłoka ochronna stali zbrojeniowej przy renowacji żelbetu. Weber.rep 750  stosuje się w powiązaniu z zaprawami naprawczymi PCC: weber.rep 754, weber.rep 756, weber.rep 752, weber.rep 753.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo łatwa obróbka
  • znakomita wytrzymałość na odrywanie od betonu
  • niski skurcz i naprężenia własne
  • stosowana w systemach PCC z zaprawami naprawczymi: weber.rep 751, weber.rep 752, weber.rep 753, weber.rep 754, weber.rep 756

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj