weber.tec 945

Eurolan FK Inject
Weber

2-komponentowa żywica iniekcyjna na bazie żywicy epoksydowej

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura powietrza i obiektu podczas obróbki: od +10°C do +30°C
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 945 (Eurolan FK Inject) to specjalna żywica, niezawierająca rozpuszczalnika, przeznaczona od iniekcji w betonie, murze itp. Odznacza się szczególnie niską lepkością i jest wolny od niereaktywnych środków zmiękczających. Ma bardzo dobrą zdolność do pełzania i bardzo dobrą przyczepność do betonu. Po stwardnieniu osiąga wysoką wytrzymałość na ściskanie i zginanie. Jest odporny na wodę morską, sole, benzynę, oleje, tłuszcze, wiele ługów, kwasów i innych chemikaliów.

Najważniejsze właściwości produktu

  • nie zawiera zmiękczaczy reaktywnych
  • niska lepkość
  • wysokie parametry wytrzymałościowe po stwardnieniu
  • znakomita przyczepność

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. Bezwzględnie zapoznać się z  kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Należy zachować szczególną ostrozność ze wzgledu na wysokie ciśnienie iniekcji i często wystepujace trudne warunki na budowie. Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem - nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj