weber.tec 960

Poprzednia nazwa: Superflex FDF
Weber

Wysokoelastyczna powłoka ochronna przed wnikaniem

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Czas schnięcia: ok. 48 godz. przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza.
Temperatura podłoża musi być wyższa, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy.
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 960 (Superflex FDF) jednoskładnikowa płynna folia z tworzywa sztucznego przeznaczona do nakładania na suche podłoża. Po wyschnięciu  tworzy wodoszczelną powłokę, charakteryzującą się bardzo dobrą elastycznością i ciągliwością, działaniem ochronnym oraz estetycznym wyglądem. 

Zastosowanie produktu

Wodoszczelna, ochronna powłoka stosowana na podłożu z betonu i płyt azbestowych (eternit) oraz na pokryciach dachowych z papy i blachy . Stosowana jest także jako dekoracyjna i odbijająca promienie słoneczne powłoka dachowa. Może być układana na dachach budynków mieszkalnych, przemysłowych i użyteczności publicznej o różnych kątach nachylenia, w tym również na powierzchniach poziomych w położeniu sufitowym. weber.tec 960 jest kompatybilny także z pokryciem z blach cynkowych i aluminiowych. Nie nadaje się na powierzchnie, na które długotrwale działa woda pod ciśnieniem.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bezspoinowa
  • odporna na promieniowanie ultrafioletowe i chemikalia
  • mostkuje rysy i spękania
  • odporna na padające iskry (klasa zagrożenia pożarowego B2)
  • zabezpiecza przed agresywnym działaniem atmosfery
  • zapewnia długotrwały, estetyczny wygląd obiektów
  • odbija do 70% padających na nią promieni słonecznych (redukuje naprężenia termiczne konstrukcji dachowej)

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj