weber.tec 960

Superflex FDF

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Czas schnięcia: ok. 48 godz. przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza.
Temperatura podłoża musi być wyższa, o co najmniej 3°C, od temperatury punktu rosy.
 

Zużycie

Powłoka dekoracyjna/odbijająca promienie słoneczne - 1,6 kg/m2, nakładanie w jednym przejściu.
Powłoka ochronna:

 • dachy pokryte falistymi płytami eternitowymi: łacznie 3,2 kg/m2, nakładanie w dwóch przejściach.
 • dachy metalowe i betonowe: 2 kg/m2, nakładanie w jednym przejściu.

Preparaty gruntujące:

 • podłoża bitumiczne lub mineralne: weber.tec 960 V 200 do 300 ml/m2.
 • podłoża mineralne: weber.prim 801 200 do 300 ml/m2.
 • podłoża metalowe: weber.tec 960 V ok. 200 ml/m2.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 960 (Superflex FDF) jednoskładnikowa płynna folia z tworzywa sztucznego przeznaczona do nakładania na suche podłoża. Po wyschnięciu  tworzy wodoszczelną powłokę, charakteryzującą się bardzo dobrą elastycznością i ciągliwością, działaniem ochronnym oraz estetycznym wyglądem. 

Najważniejsze właściwości produktu

 • bezspoinowa
 • odporna na promieniowanie ultrafioletowe i chemikalia
 • mostkuje rysy i spękania
 • odporna na padające iskry (klasa zagrożenia pożarowego B2)
 • zabezpiecza przed agresywnym działaniem atmosfery
 • zapewnia długotrwały, estetyczny wygląd obiektów
 • odbija do 70% padających na nią promieni słonecznych (redukuje naprężenia termiczne konstrukcji dachowej)

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach