weber.tec 960 V

Superflex V
Weber

Polimerowy rozpuszczalnikowy preparat gruntujący

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Nie stosować bezpośrednio przed lub podczas opadów deszczu.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 960 V (Superflex V) to polimerowy, rozpuszczalnikowy, preparat gruntujący.

Zastosowanie produktu

weber.tec 960 V (Superflex V) służy do gruntowania podłoży pod weber.tec 960 (Superflex FDF) na odnawianych pokryciach papowych, blaszanych oraz azbestocementowych w obszarach zewnętrznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do stosowania także w niskich temperaturach
  • na podłoża bitumiczne, blaszane i azbestocementowe  

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.).
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zabrudzone preparatem miejsca ciała natychmiast przemyć wodą i mydłem. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj