weber.san Silicatfarbe

Poprzednia nazwa: Deitermann Eurolan Silicat

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura podłoża i powietrza podczas wykonywania prac powinna wynosić od +5°C do +30°C.
Pokrywane powierzchnie w czasie aplikacji i co najmniej 12 godzin potem muszą być zabezpieczone przed deszczem i wilgocią.
Świeżo nałożoną powłokę weber.san Silicatfarbe należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem. Unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego nasłonecznienia obrabianej powierzchni. W przeciwnym razie stosować odpowiednie zabiegi (np. osłonięcie siatkami).

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.san Silicatfarbe (Eurolan Silicat) jest gotową do użytku, mineralną farbą, przeznaczoną do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych.

Zastosowanie produktu

  • Do wymalowań ochronno-dekoracyjnych w pracach związanych z renowacją zabytków.
  • Do wymalowań ochronnych na podłożach takich jak: tynk cementowy, tynk wapienny, tynk wapienno-cementowy, cegła silikatowa, beton, stare powłoki mineralne.
  • Do wymalowań ochronno-dekoracyjnych na tynku renowacyjnym.

Najważniejsze właściwości produktu

  • wysokoparoprzepuszczalna
  • o podwyższonej odporności na grzyby pleśniowe
  • odporna na czynniki chemiczne
  • niebrudząca się
  • zmywalna i trwała
  • o wysokiej zdolności krycia

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj