weber.dry detail

NOWOŚĆ
Weber

Wzmocniona włóknami, gotowa do użycia, płynna membrana do obróbek detali w weber.dry PUR System

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +35°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża i powietrza 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 12h
Częściowe obciążenie 24h
Pełne obciążenie 7 dni

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.dry detail to płynna, tiksotropowa, trwale elastyczna, wzmocniona włóknami, aplikowana na zimno, jednoskładnikowa membrana poliuretanowa stosowana do obróbek detali w weber.dry PUR System.

Wiązanie następuje w wyniku reakcji z wilgocią z podłoża i otoczenia.

Zastosowanie produktu

weber.dry detail stosowany jest przede wszystkim jako trwałe uszczelnienie trudnych miejsc obróbek detali i przejść w rozwiązaniach weber.dry PUR System:

 • połączenie ściana-posadzka
 • obróbki i kąty 90°
 • pasma świetlne
 • świetliki dachowe
 • kominy
 • rury
 • rynny, itp.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Łatwa aplikacja - pędzlem lub wałkiem
 • Tworzy bezspoinową membranę
 • Zachowuje właściwości mechaniczne w temperaturach od -30°C do +80°C
 • Powłoka wodoszczelna i mrozoodporna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Umożliwia szybką naprawę punktowych uszkodzeń membran

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Materiał zawiera izocjaniany. Proszę zapoznać się z Kartą Charakterystyki.

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj