weber.dry PUR B2K

Poprzednia nazwa: weber.dry PUR B2K
Weber

Dwuskładnikowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu modyfikowanego bitumem

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +35°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 2-4h
Częściowe obciążenie 18-24h
Pełne obciążenie 7 dni

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.dry PUR B2K to dwuskładnikowa, szybkowiążąca, zawierająca niewielkie ilości rozpuszczalnika, płynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyjna służąca do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych.

Produkt oparty jest na elastomerowych żywicach poliuretanowych, dodatkowo wzbogacony jest chemicznie spolimeryzowanym bitumem, dzięki czemu zawdzięcza doskonałą odporność chemiczną i mechaniczną.

Zastosowanie produktu

weber.dry PUR B2K stosowany jest jako hydroizolacja:

 • fundamentów (ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe)
 • dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)
 • podpłytkowa - możliwość przyklejania do hydroizolacji okładziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membaranę przesypać piaskiem kwarcowym)
 • starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, PCV i powłok akrylowych
 • elastyczne wypełnienie dylatacji poziomych

Najważniejsze właściwości produktu

 • Łatwa aplikacja (wałkiem, pędzlem, pacą zębatą lub natryskowo)
 • Wysoka elastyczność
 • Mostkuje rysy i peknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna
 • Szybkowiążąca
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Powłoka paroszczelna
 • Wysoka odporność na punktowe uderzenia
 • Odporność na agresywne związki zawarte w gruncie, kwasy i zasady w steżeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje własciwości w zekresie temperatur od -30°C do +90ºC

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć.
Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj