weber.dry PUR seal 2K

Poprzednia nazwa: weber.dry PUR seal 2K
Weber

Dwuskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna membrana hydroizolacyjna

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Warunki aplikacji:

Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +30°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. 

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Czas wiązania:

Temperatura podłoża 20°C
Wykonywanie kolejnych prac 6-8h
Częściowe obciążenie 24h
Pełne obciążenie 7 dni

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.dry PUR seal 2K to dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, płynna, elastyczna membrana hydroizolacyjna służąca do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych.

Wiąże poprzez reakcje chemiczne dwóch składników.

Zastosowanie produktu

weber.dry PUR seal 2K stosowany jest jako hydroizolacja:

 • zbiorników wody pitnej i rurociągów ją doprowadzających
 • basenów
 • zbiorników retencyjnych, zbiorników przeciwpożarowych
 • kanałów wodnych, sztucznych stawów
 • tarasów i balkonów
 • podpłytkowa - szczególnie zalecana do pomieszczeń mokrych i wlgotnych - np. kuchni, łazienek (przed przyklejeniem należy membaranę przesypać piaskiem kwarcowy)
 • pomieszczeń nie wentylowanych

 

Najważniejsze właściwości produktu

 • Bezrozpuszczalnikowy - certyfikowany do kontaktu z wodą pitną
 • Łatwa aplikacja (wałkiem albo pędzlem)
 • Wysoka elastyczność
 • Mostkuje rysy i peknięcia również w ujemnych temperaturach
 • Powłoka wodoszczelna
 • Doskonała przyczepność do różnych typów podłoży
 • Odporność na kwasy i zasady w steżeniu 5%, detergenty, słoną wodę i oleje
 • Zachowuje swoje własciwości w zekresie temperatur od -30°C do +90ºC

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj