weber.prim EP 2K

Weber

Bezbarwny, dwuskładnikowy, wodorozcieńczalny grunt na bazie żywicy epoksydowej

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +5°C do +35°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. 

Dalsza obróbka po:  6 - 12 godzin przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.prim EP 2K jest transparentną, dwuskładnikową, wodorozcieńczalną żywicą gruntującą. Używany jako uniwersalny grunt w żywicznych systemach: posadzkowych, hydroizolacyjnych i uszczelniających na chłonnych i niechłonnych podłożach. 

Zastosowanie produktu

weber.prim EP 2K  jest głównie przeznaczony do gruntowania powierzchni, na które ma być nałożony system płynnych, poliuretanowych membran hydroizolacyjnych weber.dry PUR System. Żywicę można również wykorzystywać do gruntowania powierzchni pod uszczelniacze do dylatacji, poliuretanowe i epoksydowe systemy posadzkowe na chłonnych i niechłonnych podłożach. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz.

Podłoża chłonne:

 • betonowe
 • zaprawy cementowe
 • tynki cementowe

Podłoża niechłonne:

 • metalowe
 • asfaltowe
 • papy bitumiczne
 • płytki ceramiczne
 • szkło
 • powłoki akrylowe

Najważniejsze właściwości produktu

 • łatwa aplikacja (wałkiem albo szczotką)
 • doskonała przyczepność do nasiąkliwych i nienasiąkliwych podłoży
 • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole
 • eliminuje efekt pylenia podłoża
 • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 7%)
 • zwiększenie odporności mechanicznej i chemicznej podłoża

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj