weber.floor HARDELITH

Weber

drobnocząsteczkowy roztwór krzemianu litu

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

weber.floor HARDELITH jest przeznaczony do powierzchniowego wzmocnienia i zabezpieczenia przed pyleniem istniejących posadzek betonowych i jastrychów cementowych.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Wysoko aktywny krzemian litu wzmacnia i doszczelnia powierzchniowo beton tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia
 • Głęboko penetruje dzięki drobnym cząsteczkom litu
 • Reakcja chemiczna rozpoczyna się natychmiast po nałożeniu preparatu
 • Zwiększa odporność betonu na ścieranie
 • Nie tworzy filmu na powierzchni
 • Preparat nie zmienia wyglądu powierzchni
 • Bardzo szybka aplikacja
 • Jednokomponentowy
 • Gotowy do użycia
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Wodorozcieńczalny

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób jest substancją nietoksyczną i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia. Należy chronić oczy i skórę. Prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem: oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj