weber.floor contact K35

Weber

klej do wykładzin PVC, CV

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

 • weber.floor contact K35 przeznaczony jest do montażu wykładzin elastycznych takich jak homogeniczne i heterogeniczne wykładziny PVC i CV w rolkach i płytkach,
 • do wykładzin korkowych na warstwie PVC, wykładzin tekstylnych ze spodem pianki lateksowej, filcowym, syntetycznym lub jutowym,
 • do stosowania na podłożach równych, chłonnych oraz słabo chłonnych, wylewkach samopoziomujących i warstwach szpachlowych, płytach wiórowych, szlifowanych płytach OSB itp.; na podłożach z ogrzewaniem podłogowym, pod obciążenia krzesłami na rolkach,
 • do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Doskonała przyczepność
 • Wysoka początkowa i końcowa siła klejenia
 • Łatwe nakładanie kleju
 • Wysoka wydajność
 • Krótki czas otwarty
 • Długi czas użytkowania
 • Wolny od rozpuszczalników - GISCODE D1
   

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia, jednak dla bezpieczeństwa użytkowników należy zachować środki ostrożności: chronić oczy i skórę, prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem, oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Wyrób przechowywać pod zamknięciem i poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj