weber.floor contact K60

Weber

niskoemisyjny klej do wykładzin PVC, CV i kauczukowych

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

 • weber.floor contact K60 przeznaczony jest do montażu wykładzin elastycznych takich jak homogeniczne i heterogeniczne wykładziny PVC i CV w rolkach i płytkach, wykładzin kauczukowych w rolkach do 3 mm grubości, wykładzin kauczukowych w płytkach do 2,5 mm, wykładzin tekstylnych ze spodem syntetycznym lub naturalnym,
 • do wykładzin korkowych na warstwie PVC, wykładzin tekstylnych ze spodem pianki lateksowej, filcowym, syntetycznym lub jutowym, wykładzin sizalowych i kokosowych ze spodem z pianki lateksowej,
 • do stosowania na podłożach równych, chłonnych oraz słabo chłonnych, wylewkach samopoziomujących i warstwach szpachlowych, płytach wiórowych, szlifowanych płytach OSB itp.; na podłożach z ogrzewaniem podłogowym, pod obciążenia krzesłami na rolkach,
 • do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Szeroki zakres zastosowań
 • Bardzo wysoka początkowa i końcowa siła klejenia
 • Bardzo łatwe nakładanie kleju
 • Wysoka wydajność
 • Doskonała przyczepność
 • Długi czas otwarty
 • Bardzo niska emisyjność – EMICODE EC1 PLUS
 • Wolny od rozpuszczalników GISCODE D1 

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia, jednak dla bezpieczeństwa użytkowników należy zachować środki ostrożności: chronić oczy i skórę, prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem, oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Wyrób przechowywać pod zamknięciem i poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj