weber.floor flex K40

Weber

preparat antypoślizgowy do mocowania płytek dywanowych

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac powinna wynosić: +10 do +25°C, temperatura podłoża powyżej +15°C i względna wilgotność powietrza poniżej 75%, zalecane <65%. Niskie temperatury wydłużają, a wysokie skracają czas wiązania i schnięcia a także czas do użytkowania posadzki.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

 • Preparat weber.floor flex K40 zapobiega przesuwaniu się płytek oraz umożliwia ich łatwą pojedynczą wymianę. Służy jako warstwa antypoślizgowa do:
 • układania płytek dywanowych na podłogach podniesionych,
 • układania płytek dywanowych ze spodem bitumicznym, z PVC/CV lub poliuretanowym,
 • do stosowania na wszystkich równych i gładkich, słabo lub nie nasiąkliwych podłożach, np. jastrychach, betonie, sklejce itp.; podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować,
 • do stosowania wewnątrz budynków w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

Najważniejsze właściwości produktu

 • Do wszystkich rodzajów płytek dywanowych
 • Łatwy w aplikacji
 • Bardzo wysoka wydajność
 • Duża siła mocowania
 • Umożliwia prostą wymianę pojedynczych płytek
 • Odporny na ruch krzeseł na kółkach
 • Odporny na normalne techniki czyszczenia na mokro
 • Do stosowania na podłożach z ogrzewaniem podłogowym
 • Bardzo niska emisyjność - EMICODE EC1
 • Wolny od rozpuszczalników - GISCODE D1
   

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Produkt nie został sklasyfikowany jako niebezpieczny i w normalnych warunkach użytkowania nie stwarza zagrożenia, jednak dla bezpieczeństwa użytkowników należy zachować środki ostrożności: chronić oczy i skórę, prace wykonywać w odzieży ochronnej. W przypadku zanieczyszczenia preparatem, oczy przemyć obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć wodą z mydłem. Wyrób przechowywać pod zamknięciem i poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj