Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%, wilgotnośc względna powietrza 50-70%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub
nagrzania wylanej zaprawy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

weber.floor 4655 Industry Resin Base jest przeznaczony do:

  • wykonywania szybko twardniejących i wysychających, wypoziomowanych podkładów pod posadzki epoksydo-we, poliuretanowe itp.,
  • stosowania w obiektach nowych i remontowanych, wewnątrz budynków na nośnych podłożach betonowych w obiektach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, magazynach, sklepach, powierzchniach wystawienniczych, budynkach użyteczności publicznej, jak szpitale, szkoły, żłobki itp.

Najważniejsze właściwości produktu

  • cementowy
  • samopoziomujący
  • dzięki zastosowaniu Self Drying Technology bardzo szybko wiąże i wysycha
  • nakładanie powłok żywicznych już po 24 godz.
  • ruch pieszy po 1-2 godzinach
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • paroprzepuszczalny
  • ekologiczny, o bardzo niskiej emisji – EMICODE EC1 PLUS

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj