weber ZM10

NOWOŚĆ Poprzednia nazwa: weber ZM504
Weber

Cementowa zaprawa murarska w formie suchej mieszanki, gotowa do użycia po rozmieszaniu z wodą. Produkt zgodny z wymaganiami PN-EN 998-2.

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura otoczenia i podłoża podczas wykonywania prac i 7 dni po nich powinna być wyższa niż +5°C. W okresie 7 dni od murowania należy chronić powierzchnię muru przed opadami atmosferycznymi oraz czynnikami powodującymi gwałtowne wysychanie.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

Zaprawa murarska weber ZM10 zastępuje tradycyjne zaprawy budowlane przygotowane na placu budowy. Służy do:

  • murowania ścian zewnętrznych i wewnętrznych, konstrukcyjnych, nośnych, działowych, osłonowych, wykonanych z cegieł i pustaków ceramicznych, cegieł silikatowych, bloczków betonowych, gazobetonowych i keramzytobetonowych,
  • prowadzenia prac remontowych, zapewniając możliwość przygotowania małych porcji zaprawy w miejscu jej stosowania.

Zaprawa murarska weber ZM10 jest szybka i łatwa w przygotowaniu i zapewnia jednakowe, dobre parametry wytrzymałościowe i robocze dla każdej wymieszanej partii.

Najważniejsze właściwości produktu

Mocna zaprawa murarska, 10 MPa

  • Do murowania ścian
  • Do betonu, gazobetonu i silikatów
  • Do wnętrz i na zewnątrz
  • Zalecana grubość spoin: 10 - 15 mm
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoża i elementów murowanych
  • Mrozoodporna i wodoodporna

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny. Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W przypadku zanieczyszczenia oczy przemyć wodą, skórę umyć wodą z mydłem. Świeże zabrudzenia zaprawą usuwać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj