weber ZM505

packaging_weber_ZM505.jpg

Cienkowarstwowa zaprawa murarska 5 MPa do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych i działowych.

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Zużycie

  • ok. 1,6 kg/m² spoiny o grubości 1 mm to jest np. dla ściany z bloczków gazobetonowycho grubości 24 cm i spoinach poziomych 3 mm (spoiny poinowe na pióro i wpust) - ok. 5 kg suchej mieszanki na 1 m2 ściany
  • wydajność: ok. 14,5 l zaprawy z 25 kg suchej mieszanki

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

  • wytrzymałość na ściskanie 5 MPa
  • grubość spoiny 2-3 mm
  • mrozoodporna - do wewnątrz i na zewnątrz
  • wodoodporna
  • ogranicza wpływ mostków termicznych
  • do murowania ścian konstrukcyjnych, nośnych, osłonowych, działowych
  • do murowania cegieł, bloczków, pustaków z: ceramiki, cegieł wapienno-piaskowych, silikatów, gazobetonu, betonu i keramzytobetonu

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z wodą daje odczyn silnie alkaliczny.

Przechowywać pod zamknięciem. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Przestrzegać zaleceń podanych w Karcie charakterystyki i na opakowaniu wyrobu.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach