Paker iniekcyjny M 12/70

Weber

Paker do iniekcji żywic w konstrukcje betonowe

Dokumentacja produktowa

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Zastosowanie produktu

Paker do iniektowania średnio- i wysokociśnieniowego w betonie.

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania iniekcji.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj