weber.sys 992

Poprzednia nazwa: Verduennung AX
Weber

Rozcieńczalnik

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Zużycie

Zależy od zastosowania.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Uniwersalny rozcieńczalnik i rozpuszczalnik na bazie aromatycznych węglowodorów i ketonu.

Zastosowanie produktu

Rozcieńczalnik do żywic reaktywnych i środek czyszczący do narzędzi.

Najważniejsze właściwości produktu

Rozcieńczalnik

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zawiera rozpuszczalnik. Przy wykonywaniu prac w pomieszczeniach zapewnić odpowiednią wentylację. Produkt łatwopalny.
Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj