weber.tec EP 15

Deitermann Harz EP 15 Top
Weber

Szybkowiążąca, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni o podwyższonej wilgotności

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 15 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych na wilgotne podłoże z nałożoną niezwiązaną powłoką może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych.

Czas obróbki: 70-80 minut przy +10°C
40-50 minut przy +20°C
20-25 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po:  24-36 godzinach przy +10°C
12-16 godzinach przy +20°C
6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po:  10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP 15 (Harz EP 15 Top) jest niezawierającą rozpuszczalnika, bezbarwną, szybkowiążącą, dającą się nakładać pędzlem i wałkiem, 2-komponentową żywicą epoksydową.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 15 stosuje się do gruntowania pod posadzki i powłoki z żywic epoksydowych i poliuretanowych. Może służyć także do wykonywania bezbarwnych powłok zamykających na podłożach betonowych. Jeżeli żywica ma pełnić funkcję paroizolacji musi być nakładana w dwóch procesach roboczych bez posypki z piasku kwarcowego między warstwami.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do stosowania na podłożu o wilgotności nie przekraczającej 6%
  • bardzo dobra przyczepność także do trudnych i krytycznych podłoży (okładziny np. ceramiczne)
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
  • odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj