weber.tec EP 19

Poprzednia nazwa: Deitermann Harz EP 19
Weber

Żywica do impregnacji świeżego betonu

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Minimalna temperatura otoczenia oraz podłoża, w których wykonywane są prace nie powinna być mniejsza od +10°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Czas obróbki: 2-3 godziny przy +10°C
1-2 godziny przy +20°C
30-45 minut przy +30°C
Pełna odporność po:  7 dniach przy +20°C 

Pielęgnacja Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP 19 (Harz EP 19) jest bezbarwną dwuskładnikową żywicą epoksydową, zawierającą niewielkie ilości rozpuszczalnika. Żywica służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 19 służy do impregnacji oraz pokrywania cienką powłoką świeżo ułożonych betonów. Powłoka chroni beton przed szybką utratą wilgoci. Żywica posiada szczególnie niską lepkość i dlatego penetruje głęboko pory i kapilary w podłożu betonowym. Dzięki odpowiedniej recepturze ma bardzo dobrą przyczepność do wilgotnego podłoża. Stosuje się ją głównie przy wykonywaniu nowych posadzek przemysłowych, dróg wewnątrzzakładowych, stanowisk postojowych dla samolotów na zewnętrz i wewnątrz hangarów. Położenie wielu warstw powoduje uszczelnienie podłoża i powstanie błyszczącej powłoki, zamykającej powierzchnię mineralnego cementowego podłoża (grubość warstwy ok. 0,1 mm). Zastosowanie materiału weber.tec EP 19 wzmacnia powierzchnię betonową oraz polepsza jej odporność na ścieranie. Żywica chroni powierzchnie przed szkodliwym działaniem wody, rozcieńczonych kwasów i zasad a także benzyny, paliw lotniczych, oleju napędowego, płynu hamulcowego.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do nakładania na świeżo ułożony beton
  • o wysokiej zdolności penetracji

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj