weber.tec EP 30

Deitermann Harz EP 30 Top
Weber

Epoksydowa, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych na mocno obciążonych powierzchniach

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 30 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.

Czas obróbki: 80-90 minut przy +10°C
40-45 minut przy +20°C
20-22 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po: 24-36 godzin przy +10°C
10-20 godzin przy +20°C
6-8 godzin przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po:  10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

Pielęgnacja Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP 30 (Harz EP 30 Top) jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, barwną żywicą epoksydową. Żywica dzięki swojej twardoplastycznej postaci oraz odporności na ścieranie charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia dynamiczne. W przypadku wykonania gładkiej powłoki, doskonale nadaje się do utrzymywania czystości oraz przeprowadzania zabiegów odkażających powierzchnię (przemysł spożywczy, farmaceutyczny, szpitale). Żywica jest odporna na ścieki, solankę, liczne zasady, rozcieńczone kwasy, środki odladzające, a także oleje, smary, paliwa.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 30 nadaje się do wykonywania powłok o grubości do 0,5 mm, cienkowarstwowych posadzek i powłok o grubości 0,5-1,0 mm na podłożach cementowych i betonowych, na podłożach szczególnie intensywnie obciążanych mechanicznie i chemicznie, np. w halach montażowych, magazynowych, wystawienniczych, w mleczarniach, rzeźniach, laboratoriach, elektrowniach, zakładach chemicznych, na parkingach.
Powierzchnie wykonane z wykorzystaniem żywicy weber.tec EP 30 mogą być gładkie, a także uszorstnione piaskiem kwarcowym o różnym uziarnieniu.
Żywicę można stosować wewnątrz oraz na zewnątrz.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków
  • odporność na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, wodę morską, solankę
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia
  • do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj