Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne może być stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza

Czas obróbki: - 70-80 minut przy +10°C
- 40-45 minut przy +20°C
- 20-22 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po:  - 24-36 godzin przy +10°C
- 12-16 godzinach przy +20°C
- 6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po:  - 2 dniach przy +10°C
- 24 godzinach przy +20°C
- 20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po:  - 10 dniach przy +10°C
- 7 dniach przy +20°C
- 3 dniach przy +30°C

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP 39 (Harz EP 39 HC) - bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, barwna żywica epoksydowa o własnościach tiksotropowych. Powłoka wykonana z żywicy wyróżnia się wysoką odpornością na ścieranie oraz wysoką odpornością chemiczną na wodę morską, ścieki, liczne zasady, rozcieńczone kwasy, a także oleje, smary, paliwa oraz liczne rodzaje rozpuszczalników. Żywicę można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 39 głównie stosuje się do wykonywania powłok ochronnych na powierzchniach mineralnych (beton, tynki i jastrychy cementowe). Żywica może być stosowana jako powłoka w zbiornikach na wodę (przeznaczoną do spożycia przez ludzi ) i basenach kąpielowych. Dodatkowo stosuję się jako powłokę ochronną na powierzchniach z tworzyw sztucznych (np. żywiczne laminaty). Żywica weber.tec EP 39 jest odporna na działanie wysokich obciążeń mechanicznych lub/i chemicznych, nadaje się np. na posadzki magazynów i hal przemysłu spożywczego, zakładów chemicznych, na powierzchnie obiektów oczyszczalni ścieków (np. zbiorników otwartych i zamkniętych komór fermentacyjnych, piaskowników), również w strefie zmiennego poziomu ścieków. Nie wymaga gruntowania podłoża (sama dla siebie jest materiałem gruntującym).

Najważniejsze właściwości produktu

  • wysoka odporność na ścieranie
  • bardzo dobra zdolność krycia
  • wysoka odporność chemiczna

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem. Stosować środki ochrony osobistej (rękawice, okulary, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj