weber.tec EP 43

Weber

Przezroczysta, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania i zamykania powierzchni

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 43 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów. W przypadku oddziaływania wody na nie do końca związaną powłokę na powierzchni mogą utworzyć się smugi. W trakcie utwardzania w krytycznych warunkach (niskie temperatury, duża wilgotność powietrza) może wystąpić białawe zmętnienie. W żadnym wypadku nie wpływa to na obniżenie, jakości gruntowania. Nałożenie warstwy żywicy na wilgotnym podłożu, szczególnie przy bezpośrednim oddziaływaniu promieni słonecznych na niezwiązaną powłokę, może skutkować powstawaniem pęcherzy osmotycznych.
Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: ok. 40 minut przy +10°C
ok. 30 minut przy +20°C
ok.20 minut przy +25°C
Pełna odporność po: 14 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
7 dniach przy +25°C

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP 43 - bezbarwna, bezrozpuszczalnikowa żywica epoksydowa do gruntowania podłoża oraz wykonywania laminatów żywicznych.

Zastosowanie produktu

weber.tec EP 43 służy:
  • do gruntowania podłoża pod posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej weber.tec EP 45,
  • po zmieszaniu z suszonym piaskiem kwarcowym do wykonania żywicznych zapraw naprawczych lub jastrychów epoksydowych,
  • do przesycania mat i tkanin z włókna szklanego, tworząc chemoodporne laminaty,
  • jako spoiwo do wykonywania tzw. kamiennych dywanów (po zmieszaniu z kolorowym kruszywem kwarcowym).

Najważniejsze właściwości produktu

  • niska lepkość
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków, itp.
  • odporność na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj