Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Nie nakładać weber.tec EP 45 podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.
Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.
 

Czas obróbki: ok. 60 minut przy +10°C
ok. 25 minut przy +20°C
ok. 20 minut przy +25°C
Dalsza obróbka po:  24 godzin przy +10°C
14 godzinach przy +20°C
10- 12 godzinach przy +25°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +25°C
Pełna odporność po:  20 dniach przy +10°C
14 dniach przy +20°C
14 dniach przy +25°C

Zużycie

Zużycie żywicy weber.tec EP 45

  Zużycie żywicy w kg/m² Zużycie piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,1-0,4 mm w kg/m²
Powłoka cienkowarstwowa gładka 0,2-0,4  
Powłoka cienkowarstwowa antypoślizgowa 0,6-1  
Powłoka grubowarstwowa
(z czystej żywicy o grubości 1 mm)
1,4 -
Powłoka o grubości 1 mm z żywicy zmieszanej z piaskiem kwarcowym 0,1-0,4 mm w proporcji żywica – kruszywo 1:0,3 1,10 0,40

Zużycie żywicy weber.tec EP 45 zastosowanej do lakierowania (na posypkę z piasku kwarcowego) wynosi 0,6-1,0 kg/m2, w zależności od uziarnienia kruszywa stosowanego na posypkę.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP 45 - bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, barwna żywica epoksydowa o właściwościach samorozlewnych. Powłoka wykonana z żywicy wyróżnia się wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne i na ścieranie. Po utwardzeniu stanowi estetyczną, łatwą w utrzymaniu w czystości powierzchnię.

Najważniejsze właściwości produktu

  • do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych
  • do wykonywania posadzek cienko- i grubowarstwowych
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
  • odporność na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj