weber.tec EP 47

Weber

Bezbarwna, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa dyspersyjna żywica epoksydowa do gruntowania powierzchni

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +12°C do +25°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. 

Czas obróbki: ok. 30 minut przy +20°C
Dalsza obróbka po:  12-16 godzinach przy +20°C
Pełna odporność po: 7 dniach przy +20°C

Zużycie

W zależności od chłonności podłoża zużycie weber.tec EP 47 wynosi 150-200 g/m2

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec EP 47 jest żywicą gruntującą o bardzo niskiej lepkości, dzięki czemu bardzo dobrze wnika w podłoże. Powłoka jest dyfuzyjna dla pary wodnej.

Najważniejsze właściwości produktu

  • niska lepkość
  • możliwość nakładania na wilgotne podłoża (o wilgotności maks. 10%)
  • łatwość penetracji w najdrobniejsze pory (również w dolnym zakresie temperatur)
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów i tynków.
  • odporność na wodę, wodę morską, ścieki, oleje mineralne, benzynę, zasady, rozcieńczone kwasy i sole

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj