weber.tec EP TE (HF)

Poprzednia nazwa: Deitermann Harz EP TE (HF)
Weber

Dwuskładnikowa epoksydowa żywica do wykonywania powłok ochronnych

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków cieplno-wilgotnościowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Nie nakładać żywicy podczas deszczu lub też wtedy, gdy trzeba się liczyć z wystąpieniem opadów.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec TE (HF) (Harz EP TE (HF)) - dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, tiksotropowa żywica epoksydowa modyfikowana olejem antracenowym. Wykonana z niej powłoka wyróżnia się wytrzymałością na ścieranie oraz elastycznością. Żywica weber.tec TE (HF) ułożona w postaci gładkiej powłoki doskonale nadaje się do utrzymania czystości oraz zabiegów odkażających powierzchnię. Żywica nie zawiera rakotwórczych związków smoły.

Zastosowanie produktu

Żywica weber.tec TE (HF) przeznaczona jest przede wszystkim do ochrony podłoży mineralnych obiektów oczyszczalni ścieków, np. rur kanalizacyjnych, otwartych i zamkniętych komór fermentacyjnych. Jest odporna na ścieki, wodę morską, oleje, ropę oraz liczne rozcieńczone kwasy i zasady.

Najważniejsze właściwości produktu

  • twardoplastyczna postać
  • odporność na ścieranie
  • nie zawiera związków smoły

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj