weber.tec Ergodur

Poprzednia nazwa: Deitermann Harz Ergodur Flex
Weber

Żywica epoksydowa do stosowania jako grunt i powłoka ochronna

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Czas obróbki w temp.:

+ 10°C: ok.55 minut
+ 20°C: ok.25 minut
+ 30°C ok. 10 minut

Minimalna temp. stosowania żywicy: +5°C dla podłoża
Maksymalna temp. stosowania żywicy: +30°C dla podłoża

W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.

Temperatura podłoża + 10°C + 20°C + 30°C
Można wchodzić (wykonywać kolejne procesy) po 10-16 godz. po 6-8 godz. po 3-4 godz.
Częściowe obciążenie po 2 dniach po 24 godz. po 20 godz.
Pełne obciążenie po 10 dniach po 7 dniach po 3 dniach
Układanie papy termozgrzewalnej ≥ 3 dni ≥1 dzień ≥1 dzień

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec Ergodur (Harz Ergodur Flex) - uniwersalna, szybkowiążąca, dwukomponentowa żywica epoksydowa, niezawierajaca rozpuszczalnika ani wypełniacza mineralnego. 

Zastosowanie produktu

weber.tec Ergodur ma zastosowanie, jako grunt pod membrany hydroizolacyjne oraz jako samodzielna hydroizolacyjna powłoka ochronna na mostach drogowych i kolejowych, betonowych i stalowych, a także na tarasach, parkingach wielopoziomowych oraz innych obiektach inżynieryjnych. Żywica może być także stosowana jako spoiwo do produkcji epoksydowych szpachlówek i zapraw naprawczych. Żywica weber.tec Ergodur w połączeniu z frakcjonowanym piaskiem kwarcowym służy jako spoiwo do wykonywania zapraw żywicznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • może być stosowana już na 7-dniowym betonie
  • ma niską lepkość
  • ma bardzo dobre właściwości penetrujące
  • jest odporna na działanie temperatury otwartego płomienia (co najmniej +200°C)
  • może być stosowana już przy temperaturze podłoża powyżej + 5°C

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zachlapaniem. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj