weber.tec FM 93

Poprzednia nazwa: Deitermann Harz FM 93

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza, podłoża i materiału): od +10°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu obróbki oraz czasu wiązania żywicy. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Niezwiązaną zaprawę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów.

Czas obróbki: - 60 minut przy +10°C
- 30 minut przy +20°C
- 15 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po:  - 24-36 godzinach przy +10°C
- 12-16 godzinach przy +20°C
- 6-8 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po:  - 2 dniach przy +10°C
- 24 godzinach przy +20°C
- 20 godzinach przy +30°C
Pełne obciążenie po: - 10 dniach przy +10°C
- 7 dniach przy +20°C
- 3 dniach przy +30°C

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec FM 93 (Harz FM 93) - bezskurczowa, chemoodporna, dwuskładnikowa i bezrozpuszczalnikowa zaprawa epoksydowa. Związana zaprawa jest odporna na wodę, wodę morską, ścieki, liczne kwasy i zasady, sole, chemikalia, oleje mineralne, materiały pędne.

Zastosowanie produktu

weber.tec FM 93 służy do wykonywania uzupełnień w konstrukcjach betonowych, jako zaprawa naprawcza na podłożach cementowych (np. posadzkach przemysłowych), do zamykania rys w podłożu betonowym, do reprofilowania kształtu szczelin dylatacyjnych, napraw stopni schodów betonowych, ramp wyładowczych, wykonywania cokolików przyściennych, sklejania elementów betonowych itp. Stosowana jest również jako chemoodporny klej żywiczny do płytek ceramicznych podłogowych i ściennych, np. w browarach, mleczarniach, przemyśle spożywczym, akumulatorowniach, myjniach i warsztatach samochodowych, rzeźniach, kuchniach przemysłowych.. Można ją również stosować jako zaprawa do osadzania kotew, haków i podpór metalowych oraz przy osadzaniu szyn urządzeń dźwigowych, suwnicowych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo wysokie parametry wytrzymałościowe
  • wysoka odporność chemiczna
  • po utwardzeniu szczelność na przenikanie cieczy
  • bezskurczowe wiązanie
  • fabrycznie wymieszana z piaskiem kwarcowym
  • do wykonywania uzupełnień w konstrukcjach betonowych
  • do reprofilowania kształtu szczelin dylatacyjnych
  • do napraw stopni schodów betonowych
  • do wykonywania cokołów przyściennych
  • do stosowania na powierzchniach pionowych i poziomych

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie.
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj