weber.tec PU 26

Harz PU 26
Weber

poliuretanowa żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych

Warto wiedzieć przed aplikacją

Zużycie

Zużycie żywicy weber.tec PU 26 (Harz PU 26) wynosi 1,5 kg/m2/mm grubości warstwy.Zużycie żywicy weber.tec PU 26 (Harz PU 26) wynosi 1,5 kg/m2/mm grubości warstwy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

Poliuretanowa, bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa żywica do wykonywania posadzek i powłok ochronnych

  • wysoka twardość wg Shore’a i związana z tym odporność mechaniczna powierzchni (twardość)
  • elastyczność
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
  • odporność na chemikalia, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady
  • do wykonywania posadzek gładkich i antypoślizgowych  

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj