weber.tec PU 26 AS

Poprzednia nazwa: Harz PU 26 AS
Weber

Poliuretanowa, dwuskładnikowa żywica do wykonywania posadzek antyelektrostatycznych

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża) musi zawierać się w przedziale od +5°C do +30°C. Jednocześnie temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Niezwiązaną powłokę chronić przed zawilgoceniem i oddziaływaniem agresywnych mediów. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo-temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza.

Czas obróbki: 40-60 minut przy +10°C
25-35 minut przy +20°C
12-17 minut przy +30°C
Dalsza obróbka po: 16-20 godzin przy +10°C
8-10 godzinach przy +20°C
4-5 godzinach przy +30°C
Lekkie obciążenie po: 2 dniach przy +10°C
24 godzinach przy +20°C
20 godzinach przy +30°C
Pełna odporność po: 10 dniach przy +10°C
7 dniach przy +20°C
3 dniach przy +30°C

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

Bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, barwna żywica poliuretanowa z dodatkiem wypełniacza, o właściwościach antyelektrostatycznych (przewodzących). Powłoka wykonana z żywicy weber.tec PU 26 AS (Harz PU 26 AS) wyróżnia się wysoką odpornością na obciążenia dynamiczne oraz wytrzymałością na ścieranie. Odporność tę zapewnia jej twardość i odporność na uderzenia (twardoplastyczna postać). Żywica weber.tec PU 26 AS ułożona w postaci gładkiej powłoki doskonale ułatwia utrzymanie czystości oraz wykonywanie zabiegów odkażających powierzchnię. Żywicę można stosować wewnątrz i na zewnątrz.

Zastosowanie produktu

weber.tec PU 26 AS charakteryzuje bardzo dobra przewodność elektryczna. Dzięki tej właściwości ma ona szerokie zastosowanie w obiektach przemysłu samochodowego (lakiernie), elektronicznego, telekomunikacji, salach operacyjnych, magazynach materiałów wybuchowych itd.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobra przewodność elektryczna
  • bardzo dobra przyczepność do podłoży cementowych: betonów, jastrychów, itp.
  • odporność na chemikalia, ścieki, oleje mineralne i materiały pędne, liczne kwasy i zasady, sole, wodę morską, solankę
  • wysokie parametry wytrzymałościowe, odporność na obciążenia mechaniczne, ścieranie, uderzenia  

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach. 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj