weber.tec PU 3600

Poprzednia nazwa: Harz PU 3600
Weber

Elastyczna powłoka ochronna na bazie żywicy poliuretanowej

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura materiału, powietrza i podłoża podczas stosowania powinna się zawierać pomiędzy 10°C a 30°C. 

Temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża. Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

 temperatura aplikacji [0C]  czas obróbki [min] przy 50 % wilgotności
 +10°C  70 - 90
 +20°C  35 - 45
 +30°C  15 - 22

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec PU 3600 (Harz PU 3600) - dwukomponentowa, zawierająca niewielką ilość rozpuszczalnika, elastyczna żywica poliuretanowa.

Zastosowanie produktu

weber.tec PU 3600 stosuje się do gruntowania i wykonywania warstw pośrednich (nośnych) w systemach powłok żywicznych na powierzchniach obciążonych dynamicznie i narażonych na zarysowania, na podłożach asfaltowych i betonowych.

Podstawowe obszary zastosowań to chodniki mostów, ścieżki rowerowe, ciągi komunikacyjne dla pieszych, na parkingach. Jest elementem składowym systemów chodników mostowych. Jako zamknięcie powłoki ochronnej wykonanej z tej żywicy zalecane jest stosowanie weber.tec PU KV N - barwnej, odpornej na promienie UV, akrylowo-poliuretanowej żywicy.

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobrze mostkuje rysy w podłożu
  • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu
  • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
  • nadaje się na podłoża z asfaltu
  • stosowana w systemach chodników mostowych

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Oczy i skórę chronić przed zachlapaniem (stosować środki ochrony osobistej - rekawice, okulary, fartuch).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj