weber.tec PU 3650

Harz PU 3650
Weber

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa elastyczna żywica poliuretanowa

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Czas obróbki przy temperaturze podłoża:

+10°C: 60 - 80 minut,
+20°C: 35 - 45 minut,
+30°C: 17 - 22 minut
Minimalna temperatura podłoża dla stosowania żywicy +5°C.
Maksymalna temperatura podłoża dla stosowania żywicy +30°C

Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. Temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.

W przypadku niekorzystnych warunków wilgotnościowo temperaturowych konieczne jest stosowanie urządzeń grzewczych lub/i osuszaczy powietrza. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości.

Zużycie

1,5 kg/m² na 1 mm grubości warstwy

 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec 3650 (Harz PU 3650) - dwukomponentowa, niezawierająca rozpuszczalnika, elastyczna żywica poliuretanowa. 

Najważniejsze właściwości produktu

  • bardzo dobrze mostkuje rysy w podłożu
  • odznacza się doskonałą przyczepnością do betonu, jastrychu
  • jest odporna na wodę, chemikalia, oleje mineralne, benzynę, liczne kwasy i zasady
  • stosowana w systemach chodników mostowych

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Zapoznać się z kartą charakterystyki substancji niebezpiecznej oraz z oznaczeniami na etykiecie. Oczy i skórę chronic przed zanieczyszczeniem (stosować środki ochrony osobistej - okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj