weber.tec PU K2D

Harz PU K2D
Weber

Elastyczny, barwny i chemoodporny, 2-składnikowy uszczelniacz na bazie poliuretanu do szczelin i dylatacji

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C. Temperatura podłoża powinna być wyższa przynajmniej o 3° od punktu rosy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec PU K2D (Harz PU K2D) jest trwale elastycznym materiałem na bazie poliuretanów stosowany do wypełnienia i uszczelnienia pionowych i poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Materiał jest odporny na liczne zasady, rozcieńczone kwasy, środki odkażające, a także oleje, smary, paliwa.

Najważniejsze właściwości produktu

  • wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
  • wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny
  • odporność na materiały pędne
  • konsystencja pozwalająca na aplikację w szczelinach pionowych

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zanieczyszczeniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy). Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach