weber.tec PU K2D (H)

Harz PU K2D (H)
Weber

Elastyczny, barwny i chemoodporny, 2-składnikowy uszczelniacz na bazie poliuretanu do poziomych szczelin i dylatacji

Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +30°C. Temperatura podłoża powinna być wyższa przynajmniej o 3° od punktu rosy.

Czas obróbki:
w +10°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 70-80 minut
w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 40-45 minut
w +30°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 20-22 minuty
Można chodzić po:
w +10°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 2-3 dniach
w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 16-20 godzinach
w +30°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 8-10 godzinach
Lekkie obciążenie po:
w +10°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 7 dniach
w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 2 dniach
w +30°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 24 godzinach
Pełna odporność po:
w +10°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 10 dniach
w +20°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 7 dniach
w +30°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 3 dniach
Twardość wg Shore’a A: 65
Wydłużenie przy zerwaniu: ok. 120%
 

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Opis produktu

weber.tec PU K2D (H) (Harz PU K2D (H)) jest trwale elastycznym materiałem na bazie poliuretanów stosowany do wypełnienia i uszczelnienia poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Materiał jest odporny na liczne zasady, rozcieńczone kwasy, środki odkażające, a także oleje, smary, paliwa.

Zastosowanie produktu

weber.tec PU K2D (H) przeznaczony jest do elastycznego i trwałego wypełnienia i uszczelnienia pozomych szczelin, złączy i dylatacji w obiektach i konstrukcjach:

  • stacji benzynowych
  • balkonów, tarasów
  • zbiorników oczyszczalni ścieków
  • garaży
  • parkingów

W szczególności weber.tec PU K2D (H) służy do elastycznego uszczelniania i wypełniania szczelin i dylatacji posadzkowych pomiędzy posadzkami poddanymi różnego rodzaju obciążeniom (ruch kołowy, pieszy, itp.) wykonanych z betonu monolitycznego, elementów prefabrykowanych, polimerobetonów itp. jak również w posadzkach z żywic syntetycznych.

Najważniejsze właściwości produktu

  • wysoka odporność na obciążenia mechaniczne
  • wysoka zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny
  • odporność na materiały pędne
  • rozlewność, a co za tym idzie łatwość aplikacji w szczelinach poziomych

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Skórę i oczy chronić przed zanieczyszczeniem. Zaleca się stosowanie środków ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach.
 

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj