Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera nawet 50% kosztów termomodernizacji gminnych budynków komunalnych

Fundusz Termomodernizacji i Remontów w Banku Gospodarstwa Krajowego służy pomocą finansową dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. W ramach obowiązujących obecnie przepisów, na wsparcie Funduszu mogą też liczyć gminy i spółki gminne.

budynek ocieplony

Wsparcie termomodernizacyjne

Elewacja stanowi pierwszą, zewnętrzną warstwę, której zadaniem jest ochronić budynek. Dzięki prawidłowemu ociepleniu ścian zewnętrznych, zmniejsza się całkowite zapotrzebowanie obiektu na energię cieplną, zabezpieczając przed stratą ciepła zimą i przed przegrzaniem latem. Termomodernizacja zmniejsza zużycie energii potrzebnej do ogrzania mieszkań, ale wymaga poniesienia określonych kosztów na ułożenie materiału izolacyjnego i zabezpieczenia go warstwą zbrojną oraz tynkiem.

Jak się okazuje, wiele budynków mieszkalnych w Polsce wymaga nadal ocieplenia, a spora część z nich należy do lokalnych samorządów. Popularna premia remontowa stanowiła do tej pory tylko około 15% kosztów remontu. Jednak dzięki nowym przepisom prawnym, polskie gminy i spółki gminne mogą liczyć na wsparcie termomodernizacyjne w wysokości nawet 50% kosztów przedsięwzięcia w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który powstał w Banku Gospodarstwa Krajowego. Pomoc finansowa dotyczy komunalnych, wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych.

Kto może skorzystać?

Inwestorem danej nieruchomości musi jednak być gmina lub spółka prawa handlowego, której wszelkie udziały, czy też akcje należą do gminnej wspólnoty samorządowej. Ponadto, lokale mieszkalne muszą wchodzić w skład mieszkaniowego zasobu gminy i budynek powinien być zlokalizowany na terenie, w którym obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa.

Jaki system wybrać?

Systemy elewacyjne Weber zostały stworzone z myślą o najpopularniejszych, a zarazem najskuteczniejszych materiałach termoizolacyjnych. Systemy Weber stanowią trwałą zaporę przed różnymi czynnikami zewnętrznymi, które zagrażają budynkowi, ale zapewniają obiektom także oryginalne wykończenia dekoracyjne. Efekt drewna na elewacji, betonu architektonicznego lub imitacja cegły - to rozwiązania, które zapewnią ścianom produkty marki Weber.

Fundusz Termomodernizacji i Remontów

Fundusz Termomodernizacji i Remontów powstał w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Jego celem jest wsparcie finansowe dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne oraz remontowe, jak też wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których znajdowały się lokale kwaterunkowe. Fundusz udziela premię termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną.

Bank Gospodarstwa Krajowego jest organem właściwym do podejmowania decyzji o przyznaniu pomocy oraz po spełnieniu warunków do jej wypłaty, przekazuje należną premię inwestorowi. Prawną podstawę działania Funduszu Termomodernizacji i Remontów stanowi ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2020 poz. 412.).

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj