Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania o produkty Webera - jak układać płytki, jaki wybrać jastrych na ogrzewanie podłogowe, jak poprawnie wykonać hydroizolację? Dowiedz się więcej.

Pytania - elewacje

 • styropian jest nieznacznie lepszym izolatorem ciepła, jednak dla celów praktycznych można przyjąć, że obydwa materiały zapewniają ochronę ciepła na tym samym poziomie,
 • para wodna z łatwością przenika przez warstwę wełny mineralnej, styropian znacznie ogranicza przepuszczalność pary wodnej,
 • wełna mineralna jest materiałem niepalnym, styropian może się palić, ale tylko w płomieniu, nie rozprzestrzenia ognia,
 • wełna mineralna znacznie lepiej izoluje dźwięk,
 • montaż ocieplenia styropianem jest prostszy,
 • styropian jest materiałem znacznie tańszym.
 • przy wykonywaniu ociepleń w oparciu o płyty ze styropianu należy bezwzględnie unikać jego kontaktu z rozpuszczalnikami oraz zawierającymi je preparatami, np. z oleistymi impregnatami do drewna czy papą smołową,
 • płyty styropianowe powinny być sezonowane, ich krawędzie powinny być proste i nie powinny posiadać wyszczerbień,
 • płyty styropianowe nie są odporne na promieniowanie UV. Dlatego po przyklejeniu płyt do ściany nie należy zostawiać niezabezpieczonych płyt dłużej niż 2 miesiące,
 • płyty styropianowe są materiałem nierozprzestrzeniającym ognia. Nie powinny być zatem stosowane tam gdzie wymagane jest zastosowanie systemów niepalnych tj. przy ocieplaniu sufitów garaży, dróg ewakuacyjnych itp.
 • przy wykonywaniu ociepleń z wykorzystaniem wełny mineralnej należy pamiętać o dodatkowych środkach ochrony osobistej tj. rękawicach ochronnych, masce oraz okularach. Wełna mineralna bowiem przy obróbce kruszy się i pyli,
 • przed przyklejeniem wełny mineralnej do ściany należy ją zagruntować. Gruntowanie należy wykonać systemowym klejem rozrobionym w większej ilości wody zarobowej,
 • wykonaną elewację należy osłonić. Zamoczona wełna mineralna traci bowiem właściwości izolacyjne,
 • dodatkowe mocowanie wełny mineralnej powinno być wykonane łącznikami mechanicznymi z trzpieniem metalowym,
 • elewację wykonaną w oparciu o płyty izolacyjne z wełny mineralnej należy wykańczać tynkami o dobrej paroprzepuszczalności. Takie kryteria spełniają tynki polimerowo- mineralne, tynki silikatowe oraz tynki silikonowe.
 • grubość izolacji powinna zapewniać odpowiednią ochronę cieplną,
 • grubość izolacji między 12 i 16 cm jest wystarczająca dla większości typowych ścian zewnętrznych, niekiedy może być jednak większa,
 • aby zmniejszyć grubość izolacji można zastosować płyty z piany fenolowej weber PH930. Niska wartośc współczynnika lambda (0,021 W/m*K) powoduje że zamiast 14 cm tradycyjnego styropianu można zastosować 7 cm izolacji z weber PH930,
 • choć na grubości izolacji nie warto oszczędzać, to pogrubienie jej ma sens do pewnego momentu, kiedy przyrost grubości nie przynosi już odpowiedniego przyrostu efektywności.
 • akcesoria dodatkowe znacznie ułatwiają pracę, pozwalają na uzyskanie właściwych efektów estetycznych, zabezpieczają newralgiczne miejsca systemu ociepleniowego przed czynnikami zewnętrznymi,
 • kątowniki aluminiowe pozwalają na uzyskanie prostych i precyzyjnych krawędzi narożników budynku i otworów okiennych,
 • profil wykończeniowy „okienny” pozwala na łatwe i szybkie wykończenie ościeży, umożliwia uzyskanie szczelnego, prostego i estetycznego połączenia systemu ociepleniowego i okna,
 • taśma uszczelniająca zabezpiecza połączenie systemu ociepleniowego z różnymi elementami elewacji,
 • profile do boniowania zabezpieczają bonia przed czynnikami atmosferycznymi i ułatwiają precyzyjne zakończenie tynkowanych powierzchni,
 • profile dekoracyjne pozwalają na łatwe wykonanie różnego rodzaju zdobień, nawet tych o skomplikowanych kształtach.
 • ten sam kolor wykonany w różnych tynkach z oferty Weber będzie nieznacznie się różnił. Jest to związane z innym wiązaniem różnych produktów i w związku z tym innym utrwalaniem koloru,
 • przy wyborze koloru najczęściej posługujemy się drukowanym na gładkim papierze wzornikiem kolorów, położony na elewacji tynk strukturalny może się nam wydawać o ton ciemniejszy,
 • wrażenie różnic w odcieniu koloru może być również efektem różnego kąta podania promieni słonecznych o różnych porach dnia i roku.
 • należy wykonać obmiar powierzchni elewacji,
 • od pełnych, płaskich powierzchni należy odjąć powierzchnię otworów okiennych i drzwiowych, ale dodać powierzchnię ościeży,
 • zużycie materiału przy obrabianiu ościeży jest o ok. 10% większe, niż przy dużych powierzchniach,
 • użycie różnych kolorów na jednej płaszczyźnie również zwiększa zużycie,
 • niedokładnie wykonane, wymagające wyrównania podłoża, powodują zwiększenie zużycia tynków i klejów mocujących.
 • systemy fasadowe, a w szczególności systemy ociepleniowe powinny być komponowane z produktów tego samego producenta,
 • tylko wtedy mamy pewność, że poszczególne warstwy są dobrze dobrane i będą ze sobą dobrze współpracować,
 • Weber prowadzi staranne badania laboratoryjne systemów złożonych z kilku produktów, określane są parametry techniczne i właściwości użytkowe całych systemów, co pozwala na właściwe ich zastosowanie i gwarantuje poprawne działanie i trwałość przez długi czas.
 • przed dokonaniem zakupu produktów elewacyjnych należy zgłosić chęć otrzymania karty gwarancyjnej doradcy techniczno-handlowemu Weber,
 • Doradca Weber dostarczy promesę otrzymania karty gwarancyjnej z zawartymi szczegółowymi warunkami otrzymania karty gwarancyjnej.
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone przez doświadczonego wykonawcę, który posiada certyfikat znajomości technologii Weber,
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone w sprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościowych (temperatura powinna być > 5ºC i nie powinna przekraczać +25ºC. Wilgotność powinna < 80%),
 • przy wbudowywaniu kolejnych warstw systemu powinny być przestrzegane przerwy technologiczne,
 • należy zastosować pełny system elewacyjny oparty o silikatowy tynk weber TD331 lub o silikatowo-silikonowy tynk weber TD336,
 • kolorystyka tynków silikatowych powinny być tak dobrana, aby  wartość współczynnika HBW > 30.
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone przez doświadczonego wykonawcę, który posiada certyfikat znajomości technologii Weber,
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone w sprzyjających warunkach cieplno-wilgotnościowych (temperatura powinna być > 5ºC i nie powinna przekraczać 25ºC. Wilgotność powinna < 80%),
 • przy wbudowywaniu kolejnych warstw systemu powinny być przestrzegane przerwy technologiczne,
 • warstwa bazowa powinna być wykonana w oparciu o zaprawę szpachlową zbrojoną mikrowłóknami weber KS126 z wtopioną tkanina zbrojącą weber PH912,
 • w przypadku zastosowania na elewacji kolorów bardzo ciemnych (współczynnik HBW < 25) należy rozważyć wprowadzenie drugiej warstwy siatki zbrojącej,
 • należy zastosować pełny system elewacyjny oparty o akrylowo-silikonowy tynk weber TD325.
 • do mocowania styropianu należy użyć systemowego kleju gruboziarnistego weber KS126,
 • klej nakładać na płytę styropianową metodą pasmowo – plackową (na obwodzie płyty powinna znaleźć się obwodowa ramka a w środku kilka placków) tak aby powierzchnia styku z podłożem wynosiła 60% powierzchni płyty,
 • po zamocowaniu płyt za pomocą kleju, należy wykonać warstwę zbrojącą. Dzięki zastosowaniu kleju weber KS126 na elewacjach do 12 m wysokości, dodatkowe mocowanie łącznikami mechanicznymi nie jest konieczne.
 • prace elewacyjne powinny być prowadzone przez doświadczonego wykonawcę, który posiada certyfikat znajomości technologii Weber,
 • do izolowania ścian należy wykorzystać płyty ze styropianu o gęstości > 20 kg/m3 lub płyty z fasadowego polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
 • mocowanie dodatkowe należy wykonać po wykonaniu pierwszej warstwy zbrojącej. Ilość kołków powinna wynosić około 6 szt/m2. Zastosowane łączniki powinny mieć metalowy trzpień a ich zakotwienie w ścianie powinno wynosić co najmniej 8 cm,
 • po wykonaniu mocowania mechanicznego talerzyki łączników należy zaszpachlować systemowym klejem szpachlowym Weber wtapiając jednocześnie łatki z siatki zbrojącej,
 • ciężar zastosowanych płytek nie powinien przekraczać 40 kg/m2, a ich wymiar powinien być mniejszy od 30*30*1,5 cm,
 • pola okładziny ceramicznej wydzielone spoinami dylatacyjnymi nie powinny być większe niż 9 m2,
 • do klejenia płytek należy użyć elastycznego kleju weber ZP418. Klejenie płytek należy przeprowadzać w taki sposób, aby zaprawą klejową posmarowana była zarówno płytka jak i podłoże. Cała powierzchnia połączenia powinna być wypełniona klejem, a płytki należy układać stosując zasadę lekkiego przesunięcia po przyklejeniu płytki do podłoża,
 • do fugowania wykorzystać systemową zaprawę fugową weber ZK552. Szerokość fug nie powinna przekraczać 12 mm.
 • do izolowania stref cokołowych należy wykorzystać płyty z fasadowego polistyrenu ekstrudowanego (XPS),
 • do mocowania płyt z XPS oraz wykonywania warstwy zbrojącej należy zastosować systemowe zaprawy weber KS113 lub weber KS126,
 • do wysokości 2 m warstwa zbrojąca powinna być wykonana z dwóch warstw siatki. Pierwsza warstwa siatki powinna być wtapiana pasami poziomymi bez stosowania zakładów. Drugą warstwę układa się pasami pionowymi z zastosowaniem 10 centymetrowych zakładów,
 • do barwnego wykończenia cokołu wykorzystać tynki dekoracyjne weber TD351weber TD352, tynk akrylowy weber TD322, lub płytkę klinkierową,
 • w strefie, w której docieplenie jest zagłębione w gruncie płyty z polistyrenu ekstrudowanego powinny być przyklejane na bitumiczną masę uszczelniającą weber.tec Suerflex 10 lub webertec bitumal.

Tynk mozaikowy jest na bazie żywicy akrylowej. Na rynku są dostępne preparaty „zmiękczające” powłoki akrylowe, tak, że można je potem dosyć łatwo usunąć. Ponieważ skuteczność takich preparatów jest różna, rekomendujemy wykonanie prób zanim przystąpimy do właściwych robót.

Można też próbować usunąć tynk mozaikowy mechanicznie np. przy pomocy szpachelki, ale przy dobrych jakościowo tynkach może być to trudne.

Można również skorzystać z usług firm specjalizujących się w tego typu pracach, dysponują one specjalistycznymi narzędziami do zdzierania cienkiej warstwy tynku. Innym sposobem jest nałożenie bezpośrednio na powierzchnię tynku nowej warstwy tynku o wybranej fakturze i kolorze.

Wszystko zależy od tego, jaki tynk mozaikowy został zastosowany. Oczywiście taką ścianę należy wcześniej dokładnie umyć.

Jeśli jest to tynk gruboziarnisty, to rekomendujemy zastosowanie cienkiej warstwy szpachlowej z kleju, np. weber KS143.

Jeśli chcesz zastosować tynk akrylowy lub silikonowy, to można nakładać taki tynk bezpośrednio na tynk mozaikowy (pamiętając o szpachlowaniu tynku mozaikowego gruboziarnistego).

W przypadku zastosowania tynku mineralnego, to rekomendujemy wykonanie warstwy szpachlowej bez względu na uziarnienie tynku mozaikowego. Polecamy kleje i tynki systemowe - zobacz ofertę klejów i tynków >

Tynk mineralny weber TM314 nie musi być malowany. Tynk jest w kolorze białym, a malowanie służy głównie wykończeniu kolorystycznemu. Trzeba jednak dodać, że w warunkach niskich temperatur i zmieniających się warunków wilgotności powietrza, trudno jest uzyskać jednorodność kolorystyczną. Jest to w ogóle charakterystyczna cecha tynków mineralnych. Malowanie służy więc także ujednoliceniu kolorystycznemu powierzchni. Niepomalowany tynk również jest odporny na działanie warunków atmosferycznych, w tym na UV.

Pytania - podkłady podłogowe i posadzki

Opis problemu:
Podłoże zostało wyrównane zaprawą weber.floor 1000 o grubości od 1 do 2 cm. Zamierzam wylać wylewkę samopoziomującą weber.floor 4150. Po jakim czasie od wylania weber.floor 1000 mogę to zrobić?

Odpowiedź:
Na tak wykonanym podłożu i przy podanej grubości można wykonać wylewkę z weber.floor 4150 po minimum tygodniu (czas zależny od temperatury i wilgotności). Przez ten czas należy posadzkę pielęgnować tak jak to się robi z posadzką betonową. Przed wykonaniem wylewki z weber.floor 4150 podłoże należy zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3 (grunt : woda)
Dla wylewek na których układana będzie wykładzina PVC wilgotność nie powinna być większa niż 4% (przyjmujemy wysychanie ok. 1 mm grubości wylewki na dobę). Na wylewkach wykonanych z weber.floor 4150 układanie płytek możliwe jest już po ok. 3-5 dniach, w zależności od grubości wylewek. Spoinowanie zalecane jest po kolejnych 2-3 dniach.  

Opis problemu: 
Mieszkanie w bloku, o fatalnej oryginalnej wylewce: - jeden pokój szlichta się pyli, jest słaba, ale nierówności do 0,5 cm. Reszta pomieszczeń trochę lepsza tylko nierówności wynoszą ok. 1 cm i więcej. Ważne także, aby masa szybko wyschła.

Odpowiedź: 
Tam gdzie nierówności są niewielkie można zastosować weber.floor 4010. Pozwala uzyskać niewielkie grubości (od 1 do 6 mm) i daje wyjątkowo gładką powierzchnię. W innych miejscach najlepiej skorzystać z samopoziomującego podkładu podłogowego weber.floor POZIOM. Zaprawa ta może być stosowana w granicach od 2 do 20 mm. 
Czas schnięcia to ok. 1 mm/dobę. 
Po posadzce można chodzić po ok. 5 godzinach (10 mm grubości). Przed wykonaniem podkładu należy oczyścić podłoże, odkurzyć je i zagruntować weber.floor 4716 zgodnie z zaleceniami podanymi w karcie technicznej. 
Jeżeli konieczne jest szybkie położenie warstw wykończeniowych można zastosować podkłady błyskawiczne np. weber.floor 4320 – grubość układania od 2 do 50 mm. 
W tym przypadku czas schnięcia wynosi:

 • płytki ceramiczne, kamienne: po 1 dniu*
 • wykładziny dywanowe, PVC: po 3 dniach*
 • parkiet, panele – po 7 dniach*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opis problemu:
Remontuję mieszkanie. W części pomieszczeń podłoże jest nierówne i dodatkowo zanieczyszczone subitem (po zdemontowanym starym parkiecie). Jaki produkt zastosować aby uzyskać równe podłoże pod nowy parkiet?

Odpowiedź:
Możliwych rozwiązań jest kilka. Poniżej jedna z możliwości (dodatkowe informacje dostępne są u Doradców Technicznych Weber):

 1. Z podłoża dokładnie usunąć warstwę subitu, aż do podłoża betonowego, nawet z cienką warstwą podłoża.
 2. Podłoże zagruntować gruntem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5 (grunt: woda).
 3. Po wyschnięciu podłoże zagruntować drugi raz weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 (grunt: woda) i natychmiast posypać suchą zaprawą weber.floor 4320 (ok. 1,0-1,5 kg/m2) – jest to tzw. zabieg szlamowania. Powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże i pozostawić do wyschnięcia.
 4. Po wyschnięciu szlamu powierzchnię odkurzyć i zagruntować weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt: woda). Pozostawić do wyschnięcia.
 5. Ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm.
 6. Wykonać podkład podłogowy z samopoziomującej zaprawy wzmocnionej włóknem weber.floor 4320 o minimalnej grubości 10 mm.

Na tak wykonanym podłożu możliwe jest układanie parkietu już po 7 dniach*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.  

Przed każdym zastosowanie zapraw samopoziomujących gruntowanie jest konieczne. Dotyczy to zarówno starych podłoży (często konieczne jest specjalne gruntowanie) jak i podłoży nowych które wymagają zastosowania podkładu podłogowego. Szczegóły dotyczące gruntowania opisane są w karcie technicznej weber.floor 4716. Jest to preparat dostarczany w formie koncentratu (do rozcieńczenia z wodą w odpowiedniej proporcji). Stosowany jest do gruntowania podłoży betonowych (wylewanych i prefabrykowanych), ceramicznych, kamiennych, drewnianych, jastrychów cementowych, lastriko, stalowych itp.  

Celem gruntowania jest:

 • związanie cząstek pozostałego pyłu w celu poprawienia przyczepności do podłoża,
 • zabezpieczenie przed powstawaniem pęcherzy powietrza w mieszance poziomującej,
 • uszczelnienie warstwy wierzchniej podłoża,
 • zabezpieczenie przed zbyt szybkim wchłanianiem wody przez podłoże z nowo położonej mieszanki poziomującej, 
 • zabezpieczenie mieszanki poziomującej przed utratą wody przed utwardzaniem.

Przy właściwym przygotowaniu podłoża i zagruntowaniu uzyskujemy trwałe związanie warstwy wylewki z podłożem. Gwarantuje to trwałość i bezproblemowe użytkowanie wykonanego podkładu.

Opis problemu:
Remontuję mieszkanie. W części pomieszczeń na podłodze są stare deski w dobrym stanie. Czy mogę bezpośrednio na nich ułożyć nową podłogę? Zależy mi na możliwie jak najcieńszej warstwie.

Odpowiedź: 
Poniżej podajemy przykładowe dwa rozwiązania.

A) Jeżeli deski są w dobrym stanie, nie ma między nimi szczelin i nierówności możemy zastosować poniższe rozwiązanie:  

 1. Oczyścić podłoże i usunąć wszelkie zanieczyszczenia mogące ograniczać przyczepność (ręcznie lub mechanicznie).
 2. Wykonać dylatację obwodową z weber.floor 4960.
 3. Wykonać niwelację podłoża, wyznaczyć docelowe rzędne wylewanej warstwy. (Rada: Można to zrobić wykorzystując np. zwykłe wkręty z płaskimi łebkami.)
 4. Po odkurzeniu na deskach wykonać warstwę sczepną:
  • na podłożu rozlać grunt weber.floor 4716 rozcieńczony wodą w proporcji 5:1 (grunt : woda) i natychmiast posypać suchą zaprawą weber.floor 4320 (ok. 1,0-1,5 kg/m2). Wymieszać dokładnie grunt z zaprawą a powstały szlam rozprowadzić równomiernie cienką warstwą na podłożu. Pozostawić do wyschnięcia (ok. 3-5 godzin)
  • ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm.
 5. Układanie wylewki wykonujemy po wyschnięciu podłoża, lecz nie później niż po 24 godz. od momentu gruntowania (szlamowania). Błyskawiczny, samopoziomujący, wzmocniony włóknami podkład weber.floor 4320 układamy na grubość 10 mm ręcznie lub maszynowo.    

B) Jeżeli deski są w złym stanie i/lub występują między nimi nierówności proponujemy zastosować rozwiązanie z warstwą rozdzielającą:

 1. Wyrównać nierówności między deskami. Oczyścić podłoże i usunąć wszelkie zanieczyszczenia mogące ograniczać przyczepność (ręcznie lub mechanicznie).
 2. Wykonać dylatację obwodową z weber.floor 4960.
 3. Ułożyć grubą folię budowlaną z wywinięciem na ściany (jeśli arkusze foli będą się łączyć stosować zakład 10 cm, połączenie skleić).
 4. Ułożyć siatkę podłogową weber.floor 4945 na zakład ok. 10 cm.
 5. Na tak przygotowane podłoże układamy błyskawiczny, samopoziomujący, wzmocniony włóknami podkład weber.floor 4320 na grubość min. 20 mm (ręcznie lub maszynowo).  

Na tak wykonany podkład możemy w bardzo krótkim czasie ułożyć warstwę wykończeniową:

 • płytki ceramiczne, kamienne: po 1 dniu*
 • wykładziny dywanowe, PVC: po 3 dniach*
 • parkiet, panele: po 7 dniach*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%.  

Jeśli na podkładzie weber.floor 4320 nie zostanie ułożona posadzka w czasie do 7 dni, powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem regulującym szybkość wysychania weber.floor 4790.

Z uwagi na specyfikę rozwiązań dotyczących trudnych podłoży w przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy kontakt z Działem Technicznym Weber pod nr infolinii 0801 62 00 00.

W przypadku podkładów błyskawicznych - weber.floor 4320 lub weber.floor 4160 związanych z podłożem, konieczne jest zastosowanie preparatu regulującego wysychanie weber.floor 4790 jeśli czas między wylewaniem podkładu a ułożeniem na niej warstwy wykończeniowej jest dłuższy niż 7 dni. 
W przypadku zastosowania weber.floor 4320 jako podkładu pływającego, najlepiej następnego dnia po wylaniu zaleca się zastosować preparat regulujący wysychanie - weber.floor 4790.  

weber.floor 4790 przeznaczony jest do:

 • nanoszenia na nowe, cementowe podkłady podłogowe wykonywane na izolacjach z wełny mineralnej, styropianu, folii, papy itp.
 • redukuje naprężenia powstające podczas wiązania zmniejszając niebezpieczeństwo powstawania pęknięć i odkształceń powierzchni.  

Nakładanie preparatu należy rozpocząć najpóźniej po 1 - 3 dniach od wykonania podkładu podłogowego. (w okresie zimowym, niskiej wilgotności względnej w pomieszczeniu, wysokiej temperaturze zewnętrznej, przy włączonym ogrzewaniu itp. nakładanie preparatu należy rozpocząć najpóźniej po 24 godzinach od wykonania podkładu podłogowego).

Zawartość opakowania należy przed użyciem wymieszać, a następnie rozcieńczyć wodą w proporcji 1:2 (preparat : woda). Dolewać koncentrat do wody. Tak przygotowany roztwór wylewamy na podłoże i rozprowadzamy cienką warstwą przy użyciu gumowej rakli lub płaskiego mopa. Nie należy pozostawiać kałuż. Preparat układamy w jednej warstwie. W czasie prac temperatura otoczenia i podłoża powinna wynosić +10°C do +25°C. Lekkie wietrzenie w trakcie i po nałożeniu preparatu przyspiesza jego wysychanie, ale należy unikać przeciągów.

Problem:
Muszę wyrównać jastrych cementowy pod panele podłogowe. Nierówności sięgają około 1 cm. Jaki produkt zastosować (pracę chcę wykonać samodzielnie)?  

Odpowiedź:
Proponujemy zastosowanie wylewki weber.floor PLUS. Jest to produkt dedykowany do układania ręcznego, doskonale nadający do poziomowania powierzchni w zakresie od 2 do 20 mm. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C.  

Jak wykonać prace:

 1. Zaczynamy od przygotowania podłoża. Musi ono być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie. Oczyszczone, suche i naprawione podłoże odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 - koncentrat do rozcieńczania wodą lub weber PG201 - gotowy do użycia i pozostawić do wyschnięcia (3 - 5 godzin). Grunt zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, ułatwia jej poziomowanie, zapobiega powstaniu pęcherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa weber.floor PLUS będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w kartach technicznych weber.floor 4716 oraz weber PG201. Wokół ścian wykonać dylatację obwodową stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.
 2. Następnie należy przygotować zaprawę zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu lub w karcie technicznej.
 3. Układanie wylewki: szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 4 - 5 m. Większe powierzchnie podzielić na działki robocze przy pomocy samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Zaprawę weber.floor PLUS wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30 - 40 cm zaczynając od rogu pomieszczenia najdalej odległego od drzwi. Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę rozprowadzić zębatą pacą lub wałkiem kolczastym (zalecane do grubości 10 mm). Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni działki. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnej działce roboczej.

Aby zapewnić odpowiednia szybkość wylewania zaprawy zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. Więcej szczegółów podanych jest w kartach technicznych wyrobów.

Problem:
W kilku pomieszczeniach jest ułożone wodne ogrzewanie podłogowe. Niestety wykonany jastrych ma nierówności (od kilku do kilkunastu mm). Jaki produkt mogę zastosować aby wyrównać podłoże?  

Odpowiedź:
W przypadku, kiedy rury ogrzewania podłogowego zostały zalane jastrychem do wyrównania podłoża można zastosować praktycznie każdy samopoziomujący podkład podłogowy weber.floor. Wybór produktu zależy od nierówności podłoża oraz czasu po którym chcemy pokryć podkład warstwą wykończeniową. 
W przypadku, kiedy zależy nam na szybkości ułożenia warstwy wykończeniowej możemy  zastosować błyskawiczny podkład weber.floor 4160 – zakres stosowania od 2 – 30 mm. Jeśli czas nie ma, aż takiego znaczenia można zastosować wylewkę weber.floor 4150 – zakres stosowania 2 – 30 mm.

Problem:
Planujemy w łazience wykonać ogrzewanie elektryczne. Wykończenie będą stanowiły płytki ceramiczne. Zależy nam na rozwiązaniu o możliwie najmniejszej grubości. Jaki produkt z Waszej oferty możemy zastosować?  

Odpowiedź:
Zależnie od czasu od wykonania ogrzewania, po którym chcemy ułożyć płytki możemy zastosować błyskawiczny, wzmocniony włóknami podkład podłogowy weber.floor 4320 – w tym przypadku płytki możemy układać już po 24 godz., lub użyć podkładu weber.floor 4350 – tu płytki układamy po czasie min. 7 dni (zależnie od temperatury i wilgotności).

Ogólne wytyczne dotyczące sposobu wykonania prac: 
Podłoże oczyścić i wyrównać. Wokół ścian wykonać dylatacje obwodowe z samoprzylepnej taśmy z gąbki - weber.floor 4960. Ułożyć warstwę izolacji termicznej. Kolejno należy ułożyć warstwę rozdzielającą (metalizowaną folię odblaskową) oraz siatkę stalowa, a następnie kable elektrycznego ogrzewania podłogowego. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej grubości podkładu weber.floor nad kablami ogrzewania oraz wykonaniu wymaganych dylatacji (grubość dla weber.floor 4320 – min. 25 mm; dla weber.floor 4350 – min. 30 mm. Po ok. 24 godz. od wykonania podkład należy zabezpieczyć preparatem regulującym wysychanie weber.floor 4790. Ogrzewanie włączyć po związaniu podkładu, przed położeniem warstw wykończeniowych. Temperaturę ogrzewania należy podwyższać stopniowo. Płytki układać stosując klej elastyczny np. weber ZP414.

Problem:
Proszę o poradę, co zrobić, aby uzyskać dokładnie wypoziomowane podłoże pod panele podłogowe. W pomieszczeniu są spore nierówności. Jak możliwie prosto wykonać niwelację podłoża?  

Rozwiązanie:
Samopoziomujące zaprawy podłogowe dzięki swoim właściwościom wykazują tendencję do tworzenia równej, gładkiej powierzchni. Jednakże podłoża, na które się je wylewa zazwyczaj nie są idealnie poziome. Mogą mieć wklęsłości lub wypukłości a także pochyłości. W niektórych pomieszczeniach wręcz chcemy, aby posadzka była pochylona w jakimś kierunku, np. w łazience - w stronę kratki ściekowej. Oznacza to, że musimy określić poziom wylewanej zaprawy. Jeżeli nie dysponujemy niwelatorem laserowym pomiarów możemy dokonać prostą, długą łatą drewnianą lub lepiej metalową, przykładając w różnych kierunkach aby określić nierówności. Część z nich możemy skuć lub zeszlifować, większe ubytki wypełniamy np. błyskawiczną zaprawą weber.floor RAPID (zakres od 10 – 100 mm) przed wylaniem właściwego podkładu.

Obszary o większych wklęśnięciach lub wypukłościach warto zaznaczyć. Pamiętać należy, że wylana zaprawa podłogowa na większych nierównościach może się nie wypoziomować, jeśli grubość warstwy nie będzie odpowiednia. Zaprawa łagodnie odwzoruje wypukłości lub miejsca wklęsłe. W tych miejscach musimy wylać grubszą lub cieńszą warstwę zaprawy.

Dlatego wylewanie zaprawy powinniśmy wykonywać opierając się o siatkę reperów, czyli rozmieszczonych, co 1-2 metry punktów o jednakowym poziomie, znajdujących się na całej powierzchni. Repery możemy wykonać np. z kołków rozporowych umieszczonych w podłożu. Poziom regulujemy wkręcając lub wykręcając odpowiedniej długości wkręty umieszczone w kołkach. Łebki wkrętów dokładnie wyznaczą nam poziom górnej powierzchni wylewki.

W opisanym przypadku proponujemy zastosowanie mrozoodpornego jastrychu (posadzki cementowej) weber.floor 1000 ze spadkiem ok. 2% przy minimalnej grubości 35 mm. Przed wykonaniem warstwy dociskowej należy upewnić się, że warstwa przeciwwilgociowa i termoizolacyjne zostały wykonane należycie starannie oraz wykonać niezbędne obróbki blacharskie.
Trzeba także pamiętać o wykonaniu dylatacji w poszczególnych warstwach.
Przed ułożeniem warstwy wykończeniowej (po ok. 3-4 tygodniach) należy zadbać o staranne wykonanie hydroizolacji podpłytkowej (np. z weber.tec 824) a płytki ułożyć na kleju elastycznym np. weber ZP414 lub  weber ZP418
Szczegółowe informacje na temat wyrobów zawarte są w kartach technicznych.

W przypadku zastosowania zaprawy weber.floor POZIOM można przyjąć, że w warunkach normalnych (przy temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) czas wysychania wynosi ok. 1 mm na 24 godz. Tak więc przy grubości ok. 10 mm należy odczekać ok. 10 dni. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Aby sprawdzić wilgotność wylewki najlepiej zastosować wilgotnościomierz. W warunkach domowych można także wykonać prosty test – dokładnie przykleić do podłoża taśmą klejącą arkusz folii – np. 40x40 cm. Po kilku godz. ściągamy folię i sprawdzamy czy podłoże pod folią zmieniło kolor oraz czy folia jest zaparowana. W przypadku braku tych objawów możemy przystąpić do układania paneli.

Problem:
W remontowanym mieszkaniu w jednym z pomieszczeń są stare płytki. Planuję położyć w tym pomieszczeniu wykładzinę z PVC. Nie chciałbym skuwać płytek, mimo iż nie są idealnie równe trzymają się dobrze podłoża. Jaki produkt mogę zastosować?

Rozwiązanie:
Proponujemy użycie błyskawicznej, wzmocnionej włóknami zaprawy weber.floor 4320. Płytki należy odtłuścić. Wokół ścian należy wykonać dylatacje obwodowe stosując taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.
Po oczyszczeniu i starannym odkurzeniu podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 (grunt : woda). Roztwór weber.floor 4716 wylewać na podłoże, równomiernie rozprowadzać przy użyciu szczotki i natychmiast posypać suchą zaprawą weber.floor 4320 (ok. 1,0 - 1,5 kg/m2). Powstały szlam wetrzeć szczotką w podłoże i pozostawić do wyschnięcia. Następnie powierzchnię odkurzyć i zagruntować preparatem weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:3 (grunt : woda).

Układanie wylewki wykonujemy po wyschnięciu podłoża, lecz nie później niż po 24 godz. od momentu gruntowania (szlamowania). Błyskawiczny, samopoziomujący, wzmocniony włóknami podkład weber.floor 4320 układamy na grubość 10 mm ręcznie lub maszynowo. 
Na tak wykonany podkład możemy w bardzo krótkim czasie ułożyć warstwę wykończeniową:

 • wykładziny dywanowe, PVC: po 3 dniach*
 • parkiet, panele – po 7 dniach*

* Przy +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%.

Jeśli na podkładzie weber.floor 4320 nie zostanie ułożona posadzka w czasie do 7 dni, powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem regulującym szybkość wysychania weber.floor 4790.

Polecamy zaprawę weber.floor RAPID. Jest to błyskawiczny jastrych który w przypadku warstw związanych z podłożem możemy układać w zakresie grubości od 10-100 mm. Przed wykonaniem warstwy spadkowej podłoże należy oczyścić a następnie zagruntować preparatem weber.floor 4716 - koncentrat do rozcieńczania wodą lub weber PG201 - gotowy do użycia i pozostawić do wyschnięcia (3 - 5 godzin).

Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża, zapobiega odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa weber.floor RAPID będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania.

Czy stosować osuszacz?

Osuszacz z dużym prawdopodobieństwem spowoduje spękania wylewki. Można zastosować wylewkę weber.floor 4320 w technologii self-drying. Ta wylewka wiąże chemicznie całą wodę i nie oddaje wilgoci do powietrza.

Trzeba bardzo szybko przykryć taką wylewkę wykończeniem (24-48 godz.), a jeśli się tego nie zrobi, to należy zabezpieczyć powierzchnię np. weber.floor 4716 (1:5) aby nie tracił wilgoci potrzebnej do wiązania.

Tak - po prostu będzie dłużej wiązać i wysychać i nieco później uzyska swoje parametry wytrzymałościowe.

Rekomendowanym przez nas produktem jest tu weber.floor 4310 wzmacniany włóknami. Grubość wylewki min. 15 mm ze względu na kabel grzewczy. Układanie żywicy po ok. 10 dniach.
Alternatywnie można zastosować weber.floor 4320 również grubości 15 mm jeśli ma być szybko (jest to produkt szybkowiążący) – układanie żywicy po 24-48 godz.

Potrzebuję ocieplić i wylać jastrych ze spadkiem na tarasie pod którym znajduje się pomieszczenie mieszkalne.
Dysponuję tylko ok 8 cm wysokości. Jaki jastrych spadkowy zastosować? Jak wykończyć taras?

W takim przypadku rekomendujemy zastosowanie webermix beton B50. Ma większą wytrzymałość i przy cieńszej warstwie sprawdzi się najlepiej. Minimalna grubość to 4 cm. Dodatkowo siatka stalowa. Do ocieplenia można zastosować styropian grafitowy lub płyty z piany poliuretanowej twardej - mają lepsze parametry izolacyjne niż zwykły styropian.

Jako wykończenie balkonu proponujemy system weber.dry - żywic poliuretanowych, z piaskiem kwarcowym lub płatkami dekoracyjnymi, które można zastosować na tarasie: więcej na: żywica poliuretanowa na balkonie lub tarasie

Chcę ułożyć płytki na wylewce samopoziomującej weber Nivelo. Czy przed ułożeniem płytek taką wyschniętą wylewkę należy przeszlifować i zagruntować?

Jeżeli wylewka jest ułożona na „gładko” i pojawiło się na powierzchni mleczko cementowe, wówczas przeszlifowanie jej, „otwiera” powierzchnię i klej lepiej łączy się z wylewką. Co do gruntowania, można, ale nie ma takiej potrzeby.

Do przyklejania płytek rekomendujemy niepylącą zaprawę weber ZP414.

Jastrych wylany z miksokreta okazał się za słaby (wytrzymałość na ścinanie zbyt niska) i jest obawa, że klejona deska lub parkiet zerwie warstwę jastrychu (naprężenia).

Opcje są dwie:

 • Wzmocnienie istniejącego podkładu rozpuszczalnikową żywicą weber.tec EP 19. W tym przypadku, wylewkę trzeba przetrzeć grubym papierem ściernym aby otworzyć powierzchnię i umożliwić penetrację żywicy. Żywicę trzeba aplikować w 2-3 cienkich warstwach (po każdej warstwie trzeba poczekać, aż zwiąże). Przed rozpoczęciem wzmacniania warto się też dopytać firmy układającej parkiet – po wzmocnieniu żywicą podłoże będzie nienasiąkliwe i być może trzeba będzie zastosować inny klej. Po wzmocnieniu trzeba też zrobić badanie, czy podłoże uzyskało odpowiednie parametry.
 • Druga opcja, to niestety skucie tego, co zostało wylane i aplikacja podkładu podłogowego z weber.floor 4310.

Jeśli są stosowane stopery (gąbkowe lub inne), takie jak np. weber.floor 4965, to trzeba je usunąć gdy masa w wylanym polu roboczym jest już na tyle sztywna, że można to zrobić (zazwyczaj 40-45 min.) i dolewa się kolejne pole robocze. Po usunięciu stopera czasami pojawia się przy krawędzi efekt menisku wklęsłego – masa jest delikatnie podciągnięta do góry. W takim wypadku należy szpachelką delikatnie usunąć nadmiar materiału przed wylaniem sąsiedniego pola.

Należy również zagruntować podłoże przed przyklejeniem takiego stopera (gąbki). Rekomendujemy tu grunty systemowe, które są wskazane w kartach technicznych.

Pytania - hydroizolacje

Czy wystarczy sama folia kubełkowa? Folia kubełkowa nie jest hydroizolacją (niestety często jest tak postrzegana).

Aby skutecznie zabezpieczyć fundamenty, wystarczy hydroizolacja (np. weber.tec Superflex 10 lub webertec bitumal), która stanowi ich skuteczną ochronę przed oddziaływaniem wilgoci i wody gruntowej. Do zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować płyty ochronne/termoizolacyjne, np. styrodur lub polistyren ekspandowany. Folia kubełkowa może być użyta jedynie jako dodatkowe zabezpieczenie zewnętrzne płyt ze styroduru lub styropianu. Nie wolno układać jej bezpośrednio na hydroizolację.

Warstwę hydroizolacji układa się na podłożu betonowym (ścianie fundamentowej). Jeśli z jakichś powodów hydroizolacja nie została wykonana wcześniej, przed ułożeniem styropianu, to żeby wykonać hydroizolację, należy najpierw na styropianie zrobić warstwę zbrojoną (klej + siatka).

Niestety, nie jest to już tak optymalne rozwiązanie, jak w przypadku ułożenia hydroizolacji bitumicznej bezpośrednio na ścianie fundamentowej.

W przypadku układania hydroizolacji na warstwie zbrojonej lepszym rozwiązaniem od powłoki bitumicznej będzie hydroizolacja mineralna – np. webertec Superflex D3.

Jest to konieczne.

Celem fasety jest zmniejszenie naprężeń oraz zapewnienie odpowiedniej grubości materiału izolacyjnego w narożniku.

Optymalne rozwiązanie to faseta wykonstruowana okrągłym narzędziem ale dopuszczalne jest wypełnienie narożnika materiałem tak aby płaszczyzna był nachylona pod kątem 45° do górnej płaszczyzny ławy fundamentowej – powstają wtedy 2 kąty rozwarte (135°) zamiast jednego prostego.

Do wykonania fasety rekomendujemy nasz materiał weber.tec 933.

Jeśli wiemy, że będzie poniżej 0ºC to najlepiej nie aplikować hydroizolacji bitumicznej. Mimo wszystko, do ochrony nałożonych warstw można stosować maty, płyty z wełny mineralnej, itp. Takie rozwiązanie ma jednak ograniczoną skuteczność.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie przed deszczem, to często wystarczy siatka na rusztowania, taka jak do dociepleń.

Od kilku do kilkunastu dni – w zależności od zastosowanej mieszanki betonowej oraz warunków atmosferycznych. Aby układać hydroizolację po ok. 4 dniach najlepiej zagruntować podłoże przy użyciu weber.tec 901.

Szukam hydroizolacji, którą mogę zastosować na powłoce z preparatu typu "dysperbit". Pomieszczenie jest poniżej poziomu zero.

Można zastosować dwuskładnikowe mikrozaprawy uszczelniajace jak np. webertec Superflex D3, weber.tec Superflex D2. Rekomendujemy minimum 2 warstwy - pierwsza musi być „wtarta” w podłoże przy użyciu pędzla, druga może być nanoszona pędzlem lub pacą.

Jaki produkt wykorzystać do skutecznej hydroizolacji kanału garażowego? Folia budowlana nie pomaga. Jak zabezpieczyć ściany oraz dno kanału?

Rekomendowane rozwiązanie to hydroizolacja mineralna - webertec Superflex D3 lub weber.tec Superflex D2 + płytki ceramiczna. webertec Superflex D3 oraz weber.tec Superflex D2 to elastyczne, dwuskładnikowe mikrozaprawy uszczelniające, która idealnie będą się nadawała do hydroizolacji kanału samochodowego.

Pod deski tarasowe rekomendujemy hydroizolację mineralną webertec Superflex D3.

Czy system żywic poliuretanowych weber.dry balkon sprawdziłoby się również na balkonie wykończonym płytkami w starym budynku? Czy trzeba zrywać płytki i wykonać nową wylewkę pod żywicę?

System weber.dry balkon jak najbardziej nadaje się i do istniejących obiektów.

Pytanie, czy płytki na pewno dobrze trzymają się podłoża – czy nie ma „głuchych” miejsc, gdzie płytka nie trzyma się betonu. Jeśli są takie miejsca to płytki należy skuć, podłoże wyrównać, np. weber.floor RAPID, a następnie wykonać system balkonowy weber.dry balkon.

Jeśli płytki dobrze się trzymają to należy je oczyścić, odtłuścić i zagruntować przy użyciu weber.tec EP 10 (ok. 0,4 kg/m2). Po wyschnięciu warstwy gruntującej należy przygotować na bazie weber.tec EP 10 i piasku kwarcowego szpachlówkę epoksydową i należy wyszpachlować całą powierzchnię tak, aby spoiny nie były widoczne. Należy uzyskać równą powierzchnię.

Na tak przygotowanej powierzchni można aplikować system balkonowy - już bez warstwy gruntującej weber.prim EP 2K, która pierwotnie jest elementem systemu.

Do iniekcji weber.tec 946 polecamy:
- w przypadku „kiełbasek” – pistolety ręczne lub mechaniczne. Kiełbaska weber.tec 946 600 ml jest standardowa - w takich kiełbaskach są zwykle uszczelniacze (silikonowe i PU),
- w przypadku wiaderek - wszelkiego rodzaju pompy membranowe, ślimakowe i tłokowe przeznaczone do materiałów pastowatych. Nie należy stosować urządzeń do natrysku hydrodynamicznego.

Detale należy ustalić z producentem urządzenia lub obsługą wypożyczalni - zawsze dobrze doradzą i dobiorą odpowiednie urządzenie.

Tak, jak najbardziej weber.tec 901 może być stosowany pod papę.

Zamiast papy termozgrzewalnej (którą trzeba docinać, zgrzewać, itp. – generalnie mało komfortowa obróbka) proponujemy inne rozwiązanie: 2 warstwy po ok. 1 mm z hydroizolacji mineralnej weber.tec 824. Jest to jednoskładnikowy produkt. Materiał należy wymieszać z wodą, nanieść na pacą zębatą 2 mm i wygładzić, po związaniu nanieść w taki sam sposób druga warstwę.

Takie rozwiązanie ma sporo zalet - będzie równo (bez zakładów), bezspoinowo, bez ognia i pewnie. Jest to o wiele wygodniejszy sposób wykonania hydroizolacji poziomej niż przy użyciu papy.

W jaki sposób powinna być wykonana izolacja ciężka (przeciwwodna) przy użyciu masy weber.tec Superflex 10? Izolowana ma być ściana pionowa (ściana fundamentowa). Ścian wykonana jest z silikatu i ułożona jest bezpośrednio na wodoszczelnej płycie fundamentowej. Czy smarowanie masa powinno być wywinięte pod płytę? Czy ścianę wystarczy wysmarować do poziomu gruntu, czy tez izolacja powinna być wyciągnięta na ścianie powyżej poziomu terenu?

Zasadnicze informacje o stosowaniu masy KMB weber.tec Superflex 10 podajemy w karcie technicznej.
Pod ścianą z bloczków silikatowych powinna być hydroizolacja, najlepiej z mikrozaprawy uszczelniającej (jak np. weber.tec 824), - izolacja pionowa powinna płynnie przechodzić na powierzchnię poziomą i krawędź pionową płyty fundamentowej, - wyciągnięcie bitumicznej izolacji pionowej ponad teren (tak czy nie) zależy od projektowanego rozwiązania części cokołowej budynku: jeśli przewidywane jest docieplenie ściany, to do izolacji bitumicznej mocuje się płyty izolacyjne ze styropianu ekstrudowanego XPS przy użyciu tej samej masy, a jeśli cokół miałby być wykończony tynkiem, czy okładziną ceramiczną, to hydroizolację powyżej gruntu należy wykonać z dwuskładnikowej mikrozaprawy uszczelniającej, np. weber.tec Superflex D2 lub webertec Superflex D3.

Należy usunąć gips (może być poprzez szlifowanie) i zagruntować weber PG212 (trzeba tu zrobić gruntowanie aby odciąć jakiekolwiek pozostałości gipsu od hydroziolacji). Problem ten dotyczy ogólnie zapraw cementowych (hydroizolacji mineralnych), nie tylko produktów marki Weber.

A czy jest alternatywa? Można zmienić rozwiązanie materiałowe na żywicę weber.tec 827 S – ale koszt będzie znacznie wyższy, a gips z podłoża również trzeba będzie usunąć.

Pytania - żywice epoksydowe i poliuretanowe

Generalnie – wałki nylonowe z runem odpornym na rozpuszczalniki. Długość włosia (w zależności od aplikacji) ale raczej nie więcej niż 13 mm.

Używane są też czasem wałki strukturalne z twardej pianki – jeśli chcemy uzyskać powierzchnię antypoślizgową (ale to nie do wszystkich żywic są odpowiednie).

Pytania - płynne membrany

Czy system żywic poliuretanowych weber.dry balkon sprawdziłoby się również na balkonie wykończonym płytkami w starym budynku? Czy trzeba zrywać płytki i wykonać nową wylewkę pod żywicę?

System weber.dry balkon jak najbardziej nadaje się i do istniejących obiektów.

Pytanie, czy płytki na pewno dobrze trzymają się podłoża – czy nie ma „głuchych” miejsc, gdzie płytka nie trzyma się betonu. Jeśli są takie miejsca to płytki należy skuć, podłoże wyrównać, np. weber.floor RAPID, a następnie wykonać system balkonowy weber.dry balkon.

Jeśli płytki dobrze się trzymają to należy je oczyścić, odtłuścić i zagruntować przy użyciu weber.tec EP 10 (ok. 0,4 kg/m2). Po wyschnięciu warstwy gruntującej należy przygotować na bazie weber.tec EP 10 i piasku kwarcowego szpachlówkę epoksydową i należy wyszpachlować całą powierzchnię tak, aby spoiny nie były widoczne. Należy uzyskać równą powierzchnię.

Na tak przygotowanej powierzchni można aplikować system balkonowy - już bez warstwy gruntującej weber.prim EP 2K, która pierwotnie jest elementem systemu.

W pierwszej kolejności, jeśli to konieczne wyrównujemy powierzchnię schodów. Jeśli chcemy nadać gładkość, to wystarczy zaprawa szpachlowa PCC weber.rep 755 (do 5 mm grub. warstwy). Wygładzi ona nierówności.

Jeśli uszkodzenia są większe, należałoby użyć zaprawy weber.rep 754 na warstwie sczepnej z weber.rep 751.

System płynnych membran do wykonania schodów będzie identyczny jak w przypadku systemów balkonowych:

 • żywica gruntująca Mariseal Aqua Primer,
 • membrana hydroizolacyjna Mariseal 250,
 • w tym momencie należałoby podstopnice przemalować ponownie Mariseal 250 i poczekać aż przeschną (stopnie zabezpieczyć taśmą),
 • po wyschnięciu podstopnic należałoby przemalować drugi raz stopnie membraną Mariseal 250 i przesypać je piaskiem kwarcowym, poczekać aż żywica zwiąże (najlepiej do następnego dnia),
 • zebrać nadmiar piasku i przemalować warstwę wierzchnią żywicą Mariseal 400.

Instrukcję krok po kroku w przypadku balkonu można znaleźć na stronie żywica na balkonie.

Pytaniem zasadniczym będzie, jak ta hydroizolacja została wykonana i jak mocno się trzyma podłoża. W przypadku np. webertec Superflex D3 lub weber.tec Superflex D2, jesteśmy przekonani, że tak będzie. Najlepiej byłoby zrobić test wytrzymałości na odrywanie (tzw. pull-off). Takie podłoże powinno mieć powyżej 1 MPa. Ma to znaczenie o tyle, że przyczepność do podłoża całego układu gotowego (żywicy) w tym momencie zależy od przyczepności zastosowanej hydroizolacji.

Więcej o systemie płynnych membran oraz jak aplikować żywicę krok po kroku można znaleźć na stronie: system weber.dry balkon Znajdziemy tam też kalkulator zużycia.

Tak, jak najbardziej, system żywic weber.dry balkon świetnie nadaje się na balkony lub tarasy umiejscowione nad pomieszczeniami ogrzewanymi.

Można tak użyć żywicy, ale system odwzoruje podłoże – czyli będzie widać zakłady papy i nie będzie to zbyt ładnie wyglądało.

Rekomendujemy wylać warstwę jastrychu na tę papę (np. weber.floor RAPID) i na jastrychu zrobić system. Jeśli, z uwagi na wysokość takiego układu nie jest to możliwe. wówczas optymalnym rozwiązaniem jest zerwanie papy i odpowiednie przygotowanie podłoża.

Należy usunąć wszystko do betonu i wyszpachlować podłoże zaprawą naprawczą np. weberep R4 duo (na gładko). Jeśli będzie konieczność wykonania nowej warstwy spadkowej, wówczas można wykorzystać gotowy jastrych weber.floor RAPID.

Najlepiej osadzić obróbkę blacharską na warstwie membrany Mariseal 250, a następnie styk blacharki z jastrychem także pokryć warstwą weber.dry PUR seal na szerokości ok. 20 cm (po ok. 10 cm na blacharce i podłożu cementowym), zatopić pas tkaniny technicznej Mariseal fabric szer. 20 cm i przykryć kolejną warstwą Mariseal 250.

Na balkonach lub tarasach o niewielkim obciążeniu ruchem można zastąpić rozwiązanie z zatapianiem tkaniny technicznej w membranie Mariseal 250, stosując produkt Mariseal detail – wzmocnioną włóknami powłoką poliuretanową. Zachęcamy do kontaktu z Biurem Doradztwa Technicznego, tel. 800 163 121. Pozdrawiamy!

Pytania - układanie płytek

Na wielkość zużycia zapraw klejących wpływa:

 • wymiar płytek
 • wielkość zębów pacy
 • grubość warstwy płytek
 • gładkość spodu płytek

Zużycie kleju do płytek jest uzależnione od rodzaju podłoża, typu płytki oraz narzędzi, których używamy do prac. Im podłoże jest lepiej przygotowane (wyrównane), tym zużycie jest mniejsze (do wyrównania powierzchni najlepsze zastosowanie znajdują wylewki samopoziomujące). Zużycie również wzrasta wraz z wielkością płytki i można je określić orientacyjnie. W tym celu należy wybrać zużycie z tabeli dla wybranego produktu i przeliczyć przez wielkość pola, na którym planujemy prowadzić pracę, np. dla płytek o mały formacie i podłoża równego należy przyjąć obliczenia 10 m2 x 2,5 kg = 25 kg czyli jedno opakowanie.

Poniżej tabela zużycia:

Ilość zużytej zaprawy do spoinowania zależy od wielkości oraz grubości płytek, od szerokości szczelin pomiędzy nimi oraz od gęstości fugi. 

Współczynnik gęstość spoin Weber wynosi dla:

 • weber.fug 872 – 1,4
 • weber.fug 887 – 1,4

Dokładną ilość potrzebnej spoiny można wyliczyć za pomocą wzoru:

(dł. płytki + szer. płytki) x szer. fugi x gł. fugi x wsp. gęstości fugi / dł. płytki x szer. płytki

Ogrzewanie podłogowe to miejsce, w którym zachodzą częste zmiany temperatur. Należy pamiętać, iż materiały poddane zmianom temperatur w niewielkim stopniu rozszerzają się i kurczą. Bardzo istotne jest zastosowanie odpowiedniej okładziny ceramicznej oraz kleju, który podoła wyzwaniom termicznym. Niezbędne jest zastosowanie kleju o podwyższonych parametrach (C2), kleju odkształcalnego (S1) lub kleju wysokoodkształcalnego (S2).

Firma Weber rekomenduje następujące kleje na ogrzewanie podłogowe:

Efekt bezpyłowy to innowacyjne rozwiązanie (technologia niepyląca), która eliminuje pylenie zapraw podczas ich stosowania, przechowywania oraz transportu. Dzięki właściwemu doborowi składników, specjalistycznemu sposobowi produkcji oraz wysokim wymaganiom kontroli jakości, uzyskano produkt niepylący, utrzymujący wysoką jakość parametrów technicznych wyrobu. W przeciwieństwie do innych produktów do układania płytek – zaprawy niepalące Weber pozwalają prowadzić prace wykończeniowe bez zbędnego kurzu i brudu. Brak pylenia podczas wysypywania z worka zaprawy oraz podczas mieszania pozwala na prowadzenie prac wykończeniowych w czystym środowisku! Niezwykła zaleta produktów Weber sprawia, że są one coraz częściej wybierane przez wykonawców oraz klientów indywidualnych.

Zaprawy produkowane w technologii bezpyłowej weber to:

 • weber ZP413 – zaprawa klejowa do płytek, uelastyczniona
 • weber ZP414 – zaprawa klejowa do płytek, elastyczna
 • weber ZP415 – biała zaprawa klejowa, elastyczna  

Tak, można stosować. weber ZP418 jest upłynnioną elastyczną zaprawą do przyklejania okładzin ceramicznych (C2E), a jego zaleta czyli „upłynnienie” wykorzystywane do płytek o dużych wymiarach (już powyżej  33 x 33 cm) zupełnie nie koliduje ze stosowaniem na powierzchniach o małym spadku.

Tolerancja, co do wielkości płytek wynosi 5-7% i jest uzależniona od rodzaju zaprawy ZP. Przed każdą zmianą odbiegającą od zleceń Weber należy wykonać próbę przyklejenia wybranego rodzaju okładziny na wybranym podłożu. Po weryfikacji płytka powiększona o tą wartość będzie przyklejona bez osłabiania właściwości zaprawy klejowej.

Firma Weber rekomenduje jednak stosowanie zapraw upłynnionych, przeznaczonych do dużych formatów, w zależności od miejsca przeznaczenia takiej jak weber ZP418.

Fuga silikonowana jest cechą zaprawy do spoinowania weber.fug 881. Jest to unikatowa wartość dodana produktu, która nadaje mu właściwości końcowe zbieżne z efektem silikonowanym czyli charakteryzuję się zmniejszona absorpcją wodną (efekt niewysiąkającej kropli), podwyższoną odpornością na ścieranie oraz odpornością na pleśń i grzyby.

Pytania - tynki cementowo-wapienne

Na ogrzewanie z zamontowanym grzejnikiem podtynkowym, rekomendujemy tynk cementowo-wapieny weber IP 18.

Jak zabezpieczyć wystające pręty zbrojeniowe? Wychodzą ze ściany, są zardzewiałe.

Pręty stalowe należy oczyścić z rdzy, np. szczotką drucianą, następnie zastosować produkt weber.rep 750 zgodnie ze wskazaniem w karcie technicznej. Na to należy zastosować produkt weber.rep 751 - jest to warstwa sczepna, a potem, metodą "mokre na mokre" zaprawę PCC (np. weber.rep 754) lub tynk np. weber IP INTER zgodnie z instrukcją.

Pytania - naprawa betonu

Kiedy mogę nakładać kolejną warstwę produktu weber.rep 754 na warstwę poprzednią?

Generalnie zasada jest taka, aby aplikować po związaniu do takiego stanu, że nakładanie tej kolejnej nie uszkodzi poprzedniej. A sam czas zależy od warunków atmosferycznych – ale z reguły nakładanie następnego dnia gwarantuje zachowanie powyższej zasady.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj