Posadzki w garażu to nie tylko wybór odpowiednich płytek gresowych lub koloru posadzki żywicznej. Decydującą rolę w trwałości i pełnej użyteczności posadzki ma odpowiednie zaprojektowanie i wykonanie wszystkich warstw, zaczynając od podłoża gruntowego.

Posadzka w garażu na samochody osobowe musi przenieść dużo większe obciążenia niż Posadzka w pomieszczeniach mieszkalnych. Jest ona obciążana mechanicznie ciężarem samochodu jak i chemicznie - paliwem, olejami, płynami eksploatacyjnymi ale również środkami odladzającymi (sól drogową), które nanoszone są przez parkujący samochód w okresach zimowych. Dodatkowo w okresach zimowych, podczas otwierania bramy wjazdowej, dochodzi duża różnica temperatur mogąca powodować duże naprężenia w strefie wjazdowej posadzki.

Istotnym elementem jest wykonanie hydroizolacji, która zabezpiecza posadzkę i sam garaż (oraz pomieszczenia połączone z garażem) przed niekorzystnym działaniem wody i wilgoci.

Pomożemy Ci wykonać ten projekt

Zainspiruj się

Zainspiruj się, zobacz najlepsze przykłady, ciekawe pomysły

Instagram

Facebook

 

Sprawdź gdzie kupić

Sprawdź gdzie kupić produkty do realizacji projektu

Znajdź dystrybutora

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami:
tel. 801 620 000

Jak poprawnie wykonać posadzkę w przydomowym garażu?

Podłoże pod posadzkę musi zostać odpowiednio przygotowane. Wszelkie grunty nienośne, nasypy niebudowlane, grunty organiczne oraz spoiste w stanie plastycznym i gorszym należy wymienić na zagęszczony piasek. Warstwa zagęszczonego piasku powinna wynosić ok. 30 cm. Na zagęszczonym piasku wykonuje się podbudowę z betonu C8/10 o grubości 10 cm na której będą układane kolejne warstwy posadzki.

 1. Hydroizolacja podbudowy betonowej

  Do wykonania hydroizolacji poziomej zastosuj polimerowo-bitumiczne masy uszczelniające weber.tec 920 lub weber.tec Superflex 10. Ważną zaletą tych mas jest całkowity brak rozpuszczalników, dzięki czemu mogą stykać się z izolacją termiczną ze styropianu. Do izolacji zaleca się stosować twarde płyty styropianu ekstrudowanego, potocznie zwanego styrodurem, np. XPS 300 o grubości min. 10 cm. W porównaniu ze styropianem styrodur jest mniej nasiąkliwy i dużo twardszy.

 2. Dylatacja i folia rozdzielająca

  Wokół wszystkich ścian, słupów, rur należy wykonać dylatację obwodową z elastycznej pianki. Na izolacji termicznej układa się 2 warstwy folii PE o grubości min. 0,2 mm. Zadaniem folii jest stworzenie warstwy rozdzielającej oraz warstwy poślizgowej dla nośnej płyty posadzki.

 3. Jaka grubość posadzki?

  Płyta posadzki powinna mieć minimalną grubość 10 cm i wytrzymałość na ściskanie minimum 25 MPa. Dodatkowo należy zastosować makrowłókna syntetyczne FIBRE HG 25 w ilości 1,5 kg/m3 gotowego jastrychu. Makrowłókna FIBRE HG25 zastępują zbrojenie tradycyjnymi siatkami stalowymi. Włókna zwiększają nośność jastrychu, podnoszą odporność ogniową oraz mają pełną odporność na korozję biologiczną oraz korozję spowodowaną kontaktem z wodą, także zawierająca sole ze środków odladzających.

 4. Idealny jastrych do garażu

  Posadzkę w garażu zazwyczaj wykonuję się w tym samym czasie co pozostałe jastrychy w domu. Ale należy zwrócić uwagę, aby nie stosować do tego celu takiego samego, standardowego jastrychu.

  Standardowy półsuchy jastrych do miksokreta, gdzie często jest używany słabej jakości cement, może spowodować wzrost skurczu gotowej posadzki, co w następstwie prowadzi do pęknięć.

  Alternatywą dla zwykłego cementu w mieszance jastrychowej jest szybkowiążące spoiwo weberfloor FIBROCEM, które może być mieszane z kruszywem w szerokim zakresie proporcji od 1:6 do 1:12. Z wykorzystaniem spoiwa weberfloor FIBROCEM można przygotować jastrychy zarówno do części mieszkalnych jak i do garażu.

  Aby uzyskać wymagane parametry jastrychu do garażu, oprócz stosowania odpowiedniego spoiwa i odpowiedniej proporcji mieszania, należy zastosować odpowiednie kruszywo. Jeśli w przypadku mieszkań najczęściej wystarcza zwykły piasek, tutaj potrzebna jest już mieszanka o grubszym uziarnieniu do 8 mm. W dziale Badań i Rozwoju weber opracowany został skład ziarnowy takiej mieszanki: 36-40% frakcji 0/0,5 mm; 24-28% frakcja 0,5/2 mm; 37-41% frakcja 2/8 mm. W warunkach budowlanych można przyjąć, że mieszanka taka powinna składać się w ok. 60% piasku 0/2 mm i 40% żwiru 2/8 mm.

 5. Przygotowanie jastrychu weberfloor FIBROCEM

  Aby uzyskać wymaganą minimalną wytrzymałość na ściskanie 25 MPa, należy zastosować proporcję mieszania 1 część spoiwa weberfloor FIBROCEM do 8 części kruszywa. Stosując do mieszania i układania pompę spalinowa typu mixokret do półsuchych jastrychów, do jednego zarobu należy dodać 2 worki spoiwa weberfloor FIBROCEM (40 kg) oraz 320 kg mieszanki kruszywa.

  Do zasobnika należy również makrowłókna FIBRE HG25 w ilości ok. 0,3 kg. Włókna są dostarczane w paczkach 1 kg i w tym przypadku każdą paczkę należy podzielić na 3 równe części. Wodę do zasobnika należy dodać do wymaganej konsystencji, uwzględniając naturalną wilgotność kruszywa.

 6. Pamiętaj o spadku

  Aby na posadzce nie tworzyły się kałuże, np. zimą z topniejącego lodu i śniegu, trzeba jej nadać odpowiedni spadek i zamontować wpust podłogowy lub korytko odwodnienia liniowego. Spadek powinien wynosić minimum 2% i powinien kierować wodę z czterech stron w kierunku wpustu lub z dwóch - w kierunku korytka. Założona minimalna grubość posadzki 10 cm powinna być zachowana również przy odwodnieniu.

 7. Dodatkowe zbrojenie

  Jeśli z różnych powodów grubość w miejscu odwodnienia czy spadku będzie mniejsza, ale nie mniej niż 8 cm, cała powierzchnia w obszarze grubości 8-10 cm wymaga dodatkowego zbrojenia siatką Φ6 150x150.

  Przy wjeździe do garażu należy zastosować siatkę Φ6 100x100 jako zbrojenie górą w posadzce. Siatka powinna sięgać ok. 1,5 m w głąb garażu i 0,5 m po bokach więcej niż obrys bramy garażowej (lub do ściany, jeśli jest ona bliżej niż 1 m).

  Siatkę należy układać z 3 cm otuliną jastrychem. Siatka zabezpiecza przed naprężeniami związanymi z obciążeniem dynamicznym oraz z różnicą temperatur wewnątrz i na zewnątrz. W bramie wjazdowej zaleca się zabezpieczyć krawędź posadzki kątownikiem stalowym 60x60x5 mm z dospawanymi „wąsami” z prętów. Jeśli w jastrychu jest przewidziane ogrzewanie podłogowe, na całej powierzchni na rurkach należy położyć siatkę stalową Φ6 150x150.

 8. Dylatacja posadzki w garażu

  Po ułożeniu jastrychu i zatarciu mechanicznym powierzchni, należy wykonać niezbędne szczeliny skurczowe. Wykonuje się je w drzwiach, przewężeniach, wnękach itp. Dodatkowo należy wykonać dylatacje posadzki, jeśli jej powierzchnia przekracza 20 m2. Pola posadzki wydzielone szczelinami powinny być kształtem zbliżone do kwadratu i mieć stosunek boków L/B<1,5.

 9. Ważna pielęgnacja świeżego jastrychu

  Powierzchnię świeżego jastrychu należy zabezpieczyć przed zbyt szybkim wysychaniem. Prawidłowa pielęgnacja jastrychu ma ogromny wpływ na jego późniejsze parametry. Najprostszą metodą jest przykrycie folią. Folia ma jednak swoje wady - nigdy nie leży szczelnie na powierzchni i tworzy kanały powietrzne, którymi powietrze miejscowo przesusza jastrych zwiększając ryzyko powstania pęknięć skurczowych.

  Zbyt szybkie przesuszenie obniża również końcową wytrzymałość jastrychu na ściskanie oraz powoduje pylenie powierzchni. W związku z tym do pielęgnacji polecany jest płynny preparat weber.floor HB protect, który tworzy na powierzchni cienki film ograniczający utratę wilgoci. Preparat nanosi się opryskiwaczem i ewentualnie dodatkowo rozprowadza mopem jeśli dysza opryskiwacza nie naniosła preparatu jednolitą warstwą.

  Po wyschnięciu weber.floor HB protect tworzy twardą, odporną na ścieranie warstwę, będącą tymczasowym zabezpieczeniem powierzchni przed ścieraniem do momenty ułożenia ostatecznego wykończenia.

 10. Płytki ceramiczne w garażu

  W przypadku układania płytek, należy wybierać płytki mrozoodporne, w wysokiej klasie antypoślizgowości i odporności na ścieranie. Przed położeniem płytek zaleca się wykonanie izolacji podpłytkowej, chroniącej jastrych przed wnikaniem wody i innych cieczy.

  Izolację wykonuje się z mikrozaprawy uszczelniającej weber.tec 824 lub weber.tec Superflex D2. Wszystkie połączenia ze ścianami oraz dylatacje przeciwskurczowe należy dodatkowo zabezpieczyć taśmami uszczelniającymi. Szczególnie ważne jest zachowanie ciągłości izolacji w rejonie wpustu podłogowego lub odwodnienia liniowego. Do przyklejania płytek należy zastosować wysokoelastyczną, odporną na zwiększone obciążenia mechaniczne i termiczne, zaprawę klejącą weber ZP418.

Remont posadzki, aplikacja żywicy

Zobacz jak aplikować żywicę na istniejącym, wzmocnionym podłożu betonowym i nowej wylewce samopoziomującej.

weber.tec EP 10 weber.floor 4716 weber.tec EP 19 weber.tec EP 39 Piasek kwarcowy Mata szklana EM 1002 Jaką wybrać trwałą posadzkę do garażu? Odpowiedzią jest posadzka żywiczna. Zobacz naprawę istniejącej posadzki i aplikację żywicy epoksydowej krok po kroku.

Posadzka żywiczna zamiast płytek ceramicznych

Alternatywnie, mając już gotowy jastrych, zamiast płytek ceramicznych, możemy wykończyć posadzkę w garażu nowoczesną posadzką z żywicy epoksydowej.

Przed układaniem posadzek żywicznych koniecznie trzeba sprawdzić wilgotność jastrychu. Wilgotność nie powinna być wyższa niż 4% badana metodą CM. Całą powierzchnię należy ześrutować, aby usunąć mleczko cementowe. Następnie przeprowadzamy dodatkowe badanie wytrzymałości na odrywanie w teście pull-off. Powierzchnia powinna mieć przynajmniej 1,5 MPa wytrzymałości na odrywanie.

Wykończenie żywiczne można wykonać w dwóch wersjach antypoślizgowych:

 • z kolorowym piaskiem,
 • barwnej z piaskiem naturalnym.
 1. Gruntowanie podłoża

  Wykonanie posadzki rozpoczynamy od wykonania wyoblenia pomiędzy posadzką a ścianą. W tym celu gruntujemy fragmenty posadzki i ściany żywicą weber.tec EP 10, a po wyschnięciu wykonujemy wyoblenie szpachlówką żywiczną weber.tec FM93.

 2. Posadzka z piaskiem kolorowym

  Posadzka z kolorowym piaskiem. Całą powierzchnię posadzki gruntujemy żywicą epoksydową weber.tec EP 10 i przesypujemy do sucha kolorowym piaskiem kwarcowym 0,1-0,4 mm lub 0,4-0,8 mm. Pozostawiamy do wyschnięcia i usuwamy nadmiar niezwiązanego piasku. Czynność gruntowania i zasypu kolorowym piaskiem powtarzamy. Oczyszczoną z niezwiązanego piasku powierzchnię zabezpieczamy transparentna żywicą weber.dry PUR coat.

 3. Posadzka z piaskiem naturalnym

  Posadzka barwna z piaskiem naturalnym. Całą powierzchnię posadzki gruntujemy żywicą epoksydową weber.tec EP 10 i przesypujemy do sucha piaskiem kwarcowym 0,1-0,4 mm lub 0,4-0,8 mm. Pozostawiamy do wyschnięcia i usuwamy nadmiar niezwiązanego piasku. Całą powierzchnię malujemy kolorową żywicą weber.tec PU KV N.

 4. Gotowa posadzka żywiczna w garażu

  Gotowa posadzka żywiczna w garażu.

Pielęgnacja posadzki w garażu

Posadzki żywiczne tworzą powierzchnie bezspoinowe, o bardzo wysokiej odporności na zanieczyszczenia. Zastosowanie piasku zwiększa odporność posadzki na ścieranie oraz tworzy posadzkę antypoślizgową, bezpieczną w użytkowaniu również po rozlaniu wody lub olejów. Należy jednak nie stosować zbyt grubego kruszywa do wykonania posadzki, ponieważ posadzka będzie trudna do sprzątania i konserwacji.

Należy pamiętać, że podczas użytkowania każda posadzka czy powłoka zabezpieczająca będzie stopniowo ulegać zużyciu. Istotny wpływ na trwałość posadzki będą miały zabiegi utrzymania posadzki w czystości, polegające na regularnym usuwaniu pyłu, piasku, okruchów szkła lub substancji mogących trwale zabrudzić posadzkę.

Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na utrzymanie posadzki w czystości jest czas ekspozycji posadzki na zanieczyszczenia. Wszelkie zanieczyszczenia powinny być usuwane niezwłocznie. Wydłużanie czasu ekspozycji zwiększa ryzyko trwałego zanieczyszczenia lub uszkodzenia powierzchni, odbarwień, zarysowań, wytarcia lub mlecznienia zastosowanych impregnatów i powłok oraz wymusza stosowanie bardziej agresywnych środków czyszczących, które będą mieć niekorzystny wpływ na jakość powierzchni.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj