Zastrzeżenia prawne

Niniejsza witryna internetowa (dalej "Witryna") została przygotowana na zlecenie SAINT-GOBAIN Construction Products Polska Sp. z o.o. (dalej "S-GCPP"). Wszelkie informacje zawarte w Witrynie dostępne są nieodpłatnie. Witryna nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadnej z informacji zawartych w Witrynie nie należy traktować jako oferty świadczenia usług. Aby skorzystać z konkretnych usług należy zwrócić się bezpośrednio do S-GCPP. Odnośniki umieszczone w Witrynie dają możliwość przejścia na strony tworzone lub administrowane przez osoby trzecie. S-GCPP nie ma żadnego wpływu na treść informacji umieszczonych na tych stronach i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.

Zawartość Witryny, w tym tekst, rozwiązania graficzne i techniczne, podlega ochronie prawa autorskiego. Wszelkie prawa z tego tytułu przysługują wyłącznie S-GCPP. Poza dozwolonym użytkiem prywatnym (kopiowanie i przechowywanie materiałów dostępnych w Witrynie na użytek osobisty) jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Witrynie lub ich części, w tym kopiowanie i rozpowszechnianie, jest bez uprzedniej pisemnej zgody S-GCPP niedozwolone.

W zakresie dozwolonym prawem S-GCPP wyłącza swą odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki korzystania z Witryny, w szczególności za szkody wynikające z użytkowania, niemożności użytkowania lub wadliwego funkcjonowania Witryny albo wynikające z niedokładności lub niekompletności informacji umieszczonych w Witrynie.

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj