Ogrzewanie podłogowe kompendium wiedzy

Ogrzewanie podłogowe poprawia komfort użytkowania pomieszczeń, zwiększa wydajność ogrzewania, oszczędza miejsce. Zobacz jak poprawnie wykonać system ogrzewania podłogowego.

ogrzewanie podłogowe jastrych

Dlaczego ogrzewanie podłogowe?

Komfort użytkowania:

 • promieniowanie a nie konwekcja,
 • lepszy rozkład temperatury w pomieszczeniu.

Większa wydajność:

 • cała powierzchnia podłogi staje się grzejnikiem.

Oszczędność miejsca:

 • brak grzejników.

Możliwość współpracy z alternatywnymi źródłami ciepła:

 • pompy ciepła,
 • ogniwa fotowoltaiczne.

Systemy ogrzewania podłogowego

ogrzewanie podłogowe wodne

Wodne

 • rury PEX 16 mm
 • maty grzejne 8 mm
 • maty kapilarne 3 mm

ogrzewanie podłogowe elektryczne

Elektryczne

 • maty grzewcze
 • folie grzewcze

Ogrzewanie wodne - rury PEX

Przygotowanie podłoża

Równe

 • płyty EPS powinny przylegać cała powierzchnią do podłoża,
 • nierówności podłoża mogą być przyczyną łamania się płyty EPS

Suche

 • zamknięcie wilgotnego podłoża foliami i EPS sprawi, że wilgoć będzie szukać innej drogi odparowania np. przez ściany

Z odpowiednią hydroizolacją lub paroizolacją

 • hydroizolacja w podłogach na gruncie paroizolacja nad pomieszczeniami mokrymi lub nieogrzewanymi (przeczytaj więcej >>)

Dylatacje obwodowe – taśmy brzegowe

Taśma brzegowa kompensuje rozszerzalność termiczną jastrychu.

 • Dylatacje z pianki elastycznej
 • Grubość pianki 7-10 mm
 • Dokładne przyleganie do ścian i słupów
 • Fartuch foliowy taśmy brzegowej sklejony bez naprężeń na całej długości z układaną na styropianie folią aluminiową

Jaki styropian wybrać na ogrzewanie podłogowe?

Styropian podłogowy:

 • EPS 80, EPS 100, EPS 200, XPS 300

Im grubsza warstwa styropianu lub większe obciążenia tym powinien mieć on wyższe parametry. Płyty powinny być układane bez różnic wysokości.

Styropian – co oznacza liczba za EPS?

  EPS 80 EPS 100
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu (wymaganie normowe)* 80 kPa = 8 t/m²
Oznaczenie CS(10)80
100 kPa = 10 t/m²
Oznaczenie CS(10)100
Zakładamy odkształcenie styropianu = 0,5 % ** 400 kg/m² 500 kg/m²

*Po obciążeniu styropian ściśnie się o 10% – przy 10 cm cała podłoga opuści się o 1 cm
**Chcemy, aby przy 10 cm styropianu cała podłoga opuściła się o max 0,5 mm

Obciążenia w budownictwie mieszkaniowym  
Ciężar jastrychu 120 kg/m²
Obciążenia użytkowe 200 kg/m²
Razem 320 kg/m²

Przykład oznaczenia styropianu EPS 100:
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2

Styropian na podłożu z instalacjami

 • Wypełnienie drobnym keramzytem z wykonaniem szprycu cementowego
 • Płyty styropianowe układane w minimum dwóch warstwach
 • Wypełnienie przestrzeni między instalacjami pianobetonem
 • Płyty styropianowe układane na warstwie pianobetonu

Folia rozdzielająca

 • Folia aluminiowa zamiast grubej folii PE
 • Folia aluminiowa odbija promieniowanie cieplne zwiększając efektywność ogrzewania
 • Folia aluminiowa ułożona na zakładkę, połączenia sklejone taśmą aluminiową
 • Podziałka na powierzchni folii ułatwia montaż rur ogrzewania

Rury ogrzewania

 • Rozstaw rur ok. 15 cm (zalecany projekt)
 • Rury ogrzewania podłogowego mocowane są specjalnymi spinkami
  • odległość pomiędzy spinkami:
   • 40-50 cm na odcinkach prostych
   • 20-30 cm na odcinkach wygiętych
 • Przed układaniem jastrychu należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności instalacji
 • Podczas układania jastrychu rury powinny być napełnione wodą:
  • zmniejszamy ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych
  • zmniejszamy tendencję do wypływania rur podczas układania płynnego jastrychu
 • Podczas układania jastrychu warto mieć dodatkowe spinki do dodatkowego zamocowania rur

Dylatacje jastrychu

 • Dylatację dzielącą powierzchnie grzejne wykonywane są specjalnymi listwami dylatacyjnymi
  • podział profilami wykonuje się przed ułożeniem jastrychu
 • Dylatacje wykonywane są:
  • w miejscach łączenia się niezależnych płyt grzewczych – w progach drzwi między dwoma pomieszczeniami
  • w pomieszczeniach o skomplikowanym kształcie geometrycznym
  • przy różnych grubościach jastrychu
  • gdy pole powierzchni grzewczej > 40 m² (anhydryty – 200 m²) gdy dłuższy bok pola grzewczego > 8 m (anhydryty – przekątna pola grzewczego >20 m)
  • proporcje boków pola grzewczego > 1:2
 • Dylatacja na całą grubość jastrychu
 • W miejscu przejścia rury ogrzewania podłogowego przez dylatację, na rurę należy założyć tuleję ochronną – peszel - o długości min. 20 cm (po 10 cm z każdej strony dylatacji).

Niwelacja podłoża

Nierówności na 2 m Liczba wymaganych znaczników wysokości
± 5 mm 1 na 2 m²
± 3 mm 1 na 1 m²

Rodzaje i właściwości jastrychów

Jastrychy - przewodność cieplna

Przewodność cieplna określana jest współczynnikiem przewodzenia ciepła λ, określa wartość przepływu ciepła przez materiał. Im wyższa wartość współczynnika λ, tym materiał lepiej przewodzi ciepło podłoga szybciej się nagrzewa i szybciej oddaje ciepło do pomieszczenia. Działa to też w druga stronę – po wyłączeniu ogrzewania podłoga szybciej się schładza. Zgodnie z prawem termodynamiki ciepło płynie zawsze w kierunku obszaru o niższej temperaturze, dlatego ogrzewanie układa się na warstwie izolacji termicznej

Jastrych – grubość układania

DIN 18560-2, 2004-04: Jastrychy i ogrzewane jastrychy na warstwach izolacyjnych (jastrychy pływające).

W przypadku jastrychu ogrzewanego, grubości jastrychu podane w tabeli powyżej, zgodnie z DIN 18560-2, należy powiększyć o średnicę zewnętrzną elementu grzejnego

Jastrych - warunki układania

 • Temperatura powietrza i podłoża min. + 5°C max. +25°C (+30°C dla jastrychu anhydrytowego).
 • Zakończone wszystkie mokre prace budowlane np. układanie tynków.
 • Brak przeciągów.
 • Ograniczyć bezpośrednie światło słoneczne i ogrzewanie.
 • Zapobiec efektowi komina szybów windowych, schodów, poddaszy.

Płynne jastrychy cementowe

Płynne jastrychy cementowe weber.floor FLOW:

 • Pełne „otulenie” rurek ogrzewania podłogowego
 • Stabilna wytrzymałość w całym przekroju
 • Wysoka przewodność cieplna
 • Nie trzeba zacierać powierzchni
 • Pełna odporność na wodę
 • Do mieszania i układania ręcznego i mechanicznego
 • Do pomieszczeń suchych i mokrych
 • Grubość układania 15-100 mm

Dowiedz się więcej o korzyściach stosowania płynnego jastrychu weber.floor FLOW >>

Podłoga z ogrzewaniem podłogowym wodnym - przekrój

Alternatywne rozwiązania Weber dla jastrychu

Jastrych mixokret

Jastrych mixokret przygotowany ze spoiwa weberfloor FIBROCEM i kruszywa:

 • 0/2 mm piasek
 • 0/8 mm piasek + żwir

Wykończenie powierzchni

wykończenie podłogi płytkami

Płytki

 • Preparat gruntujący: weber.prim start
 • Klej do płytek: weber ZP418 (C2TE S1) w technologii niepylącej.

Posadzka betonowa impregnowana

Dekoracyjna posadzka cementowa

 • weber.tec EP10
 • weber.floor 4310
 • weber.vetonit 4650
 • impregnaty weber.floor TOP, poliuretan

posadzka żywiczna

Posadzka żywiczna

weber.tec EP 10 weber.floor 4310 weber.tec EP 45 kolorowe piaski webersys mix PU płatki dekoracyjne webersys chips

Wykończenie powierzchni - wygrzewanie jastrychu

 • Wymagane przed rozpoczęciem układania wykończenia
 • Odparowanie nadmiaru wody zużytej do przygotowania wylewki
 • Usunięcie naprężeń mogących powodować pękanie ostatecznej okładziny podłogowej lub unoszenie się rogów posadzki w pomieszczeniach

Pierwsze uruchomienie ogrzewania podłogowego może nastąpić po 7-28 dniach od wykonania podkładu podłogowego, w zależności od wybranego podkładu weber.floor. W przypadku wiązania i wysychania w temperaturach poniżej 20°C, podany w tabeli czas wydłuża się.

Uruchomienie ogrzewania należy wykonać zgodnie z poniższą procedurą:

 • przez pierwsze dwa dni maksymalna temperatura cieczy grzewczej o 5 °C wyższa od temperatury pomieszczenia i nie wyższa niż 20 °C. W przypadku uruchomienia ogrzewania przed upływem 28 dni od ułożenia podkładu podłogowego, etap ten należy wydłużyć do 5 dni.
 • wzrost temperatury w odstępach co dwa dni o 5 °C,
 • najwyższa temperatura 50°C lub max temperatura systemu grzewczego utrzymywana przez kolejne 4 dni,
 • stopniowe obniżanie temperatury w odstępach co dwa dni o 5°C aż do całkowitego wyschnięcia i osiągnięcia temperatury cieczy grzewczej 20 °C

Z pierwszego uruchomienia instalacji ogrzewania podłogowego należy sporządzić protokół wygrzewania, podpisany przez uprawnionego instalatora. Prawidłowe wygrzanie jastrychu pozwala na rozpoczęcie kolejnych prac związanych z wykończeniem podłogi.

Jaka maksymalna wilgotność jastrychu dla wykończenia jego powierzchni?

Jak poprawnie wykonać wylewkę na ogrzewanie podłogowe?

Podłoga z wbudowanym systemem ogrzewania to coraz częściej spotykane rozwiązanie w polskich domach i obiektach inwestycyjnych. Decydując się na to komfortowe rozwiązanie, trzeba przeanalizować każdy etap prac i materiały użyte w poszczególnych fazach. weber.floor FLOW to niezwykle wytrzymały, wzmacniany włóknami, płynny jastrych o właściwościach samopoziomujących.

 1. Oczyszczenie i przygotowanie podłoża

  Podłoże musi być suche, nośne, twarde, stabilne i bez spękań. Powierzchnia musi być równa, aby płyty izolacji termicznej przylegały całą powierzchnią bez klawiszowania.

 2. Folia proizolacyjna

  Na tak przygotowane podłoże ułóż odpowiednią folię paroizolacyjną. Zawiń folię na ścianę (zrób zakładki).

 3. Układanie warstwy izolacyjnej ze styropianu

  Do wykonania izolacji stosować wyłącznie materiał do tego przeznaczony i o odpowiednich parametrach. Przy obciążeniach nie przekraczajacych 150 kg/m² należy stosować minimum styropian EPS 80. 

  Płyty materiału izolacyjnego powinny ściśle do siebie przylegać, bez szczelin i ubytków w narożach. Kolejne rzędy płyt należy układać z przesuniętymi spoinami, unikając krzyżowania się styków płyt. Stosowane płyty powinny być równej grubości. Większe różnice w grubości płyt należy wyrównać.

 4. Folia aluminiowa pod ogrzewanie podłogowe

  Następnie na całej powierzchni połóż folię z warstwą aluminiową przeznaczoną pod ogrzewanie podłogowe.

 5. Układanie ogrzewania podłogowego

  Rurki ogrzewania podłogowego przymocować do warstwy izolacyjnej przy użyciu specjalnych spinek-kotew. Zalecana odległość pomiędzy kotwami mocującymi to 40-50 cm na odcinkach prostych przewodu i 20-30 cm na odcinkach wygiętych. Przed przystąpieniem układania jastrychu na instalacji ogrzewania podłogowego, należy przeprowadzić ciśnieniową próbę szczelności.

  Podczas układania jastrychu, w instalacji powinno panować normalne ciśnienie robocze przewidziane dla tego typu systemu, dzięki czemu zmniejszone jest ryzyko uszkodzenia mechanicznego rur grzewczych. Obecność cieczy w elementach grzejnych zmniejsza również ich tendencję do wypływania podczas układania jastrychu.

  Pamiętaj, aby podczas montażu ogrzewania podłogowego przestrzegać zaleceń producenta.

 6. Siatka stalowa i dylatacja

  Na rurkach na całej powierzchni położyć siatkę stalową Q131 (Ø5 mm #150x150). W przypadku stosowania jastrychu weber.floor RMX FLOW w większości przypadków siatka nie jest potrzebna, ponieważ wyrób jest dodatkowo zbrojony specjalnymi makrowłóknami.

  Uwaga: Poszczególne obwody ogrzewania podłogowego – powierzchnie ogrzewane należy wydzielić i oddylatować (maksymalne pola dylatacyjne: 36 m2, maksymalna długość pola: 6 m, maksymalne proporcje bloków 1:1.5.

 7. Przygotowanie produktu weber.floor FLOW

  Do 3,1–3,6 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) suchej mieszanki weber.floor FLOW i mieszać przez 2-3 minuty wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym, do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 2 minuty i ponownie krótko wymieszać. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. 

 8. Układanie jastrychu weber.floor FLOW

  Szerokość pola wylewanego ręcznie nie powinna przekraczać 2-3 m. Duże powierzchnie podzielić na działki robocze np. stosując odpowiednie listwy rozdzielające. Zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W przypadku dużych powierzchni zaleca się układania przy użyciu specjalnych agregatów pompujących, również w połączeniu z silosem, które przyśpieszają i ułatwiają pracę.

  Zaprawę weber.floor FLOW wylewać na podłoże pasmami o szerokości 30-40 cm. Kolejne porcje zaprawy przygotowywać i wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym.

 9. Wygładzanie jastrychu

  Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość, zawibrować powierzchniowo łatą-ramką i ewentualnie wygładzić stalową pacą. Zaprawę układać bez przerw, aż do wykonania całej powierzchni działki roboczej.

 10. Uruchomienie ogrzewania podłogowego

  Pierwsze uruchomienie ogrzewania podłogowego może nastąpić po upływie minimum 28 dni od wykonania jastrychu weber.floor FLOW.
  Należy zastosować poniższy sposób uruchamiania ogrzewania podłogowego:

  • przez pierwsze dwa dni maksymalna temperatura cieczy grzewczej o 5°C wyższa od temperatury pomieszczenia i nie wyższa niż 20°C,
  • wzrost temperatury w odstępach co dwa dni o 5°C,
  • najwyższa temperatura 50°C lub max temperatura systemu grzewczego utrzymywana przez kolejne 4 dni,
  • stopniowe obniżanie temperatury w odstępach co dwa dni o 5°C aż do całkowitego wyschnięcia i osiągnięcia temperatury cieczy grzewczej 20°C.

  Układanie kolejnych warstw podłogi można rozpocząć minimum 2 dni po wyłączeniu instalacji grzewczej. Czas, po jakim można ponownie uruchomić ogrzewanie podłogowe powinien być zgodny z wytycznymi producenta ostatecznej warstwy podłogi, ale nie może być krótszy niż 2 dni.

Ogrzewanie wodne - maty kapilarne

Maty kapilarne - jak działają?

 • Bardzo cienkie, elastyczne, polipropylenowe rurki o średnicy wewnętrznej 3 mm
 • Rurki gęsto ułożone w odległości ok 1 cm jedna od drugiej
  • na 1 metrze kwadratowym maty znajduje się ok. 100 m rurek
 • System może pracować w dwóch trybach - grzania i chłodzenia
 • Maty układane są na podłożu sztywnym

Mogą kapilarne być montowane na podłodze, ścianach i suficie. Przeznaczone są do współpracy z niskotemperaturowymi źródłami ciepła - pompami ciepła, kolektorami słonecznymi. Dla uzyskania oczekiwanego efektu termicznego zimą wystarczy temperatura czynnika grzewczego na poziomie ok. 26-30°C. Mała bezwładność cieplna systemu - wystarczy zaledwie 1 cm wylewki (lub gładzi/kleju w przypadku mocowania na suficie lub ścianie). Do zalewania mat polecane wyroby samopoziomujące weber.floor 4310 lub weber.floor 4320.

Ogrzewanie wodne – maty grzejne

Maty grzejne - jak działają?

Maty grzejne są to cienkie, polipropylenowe rurki o średnicy 8 mm. Mała bezwładność cieplna systemu pozwala na wykonanie grubości podłogi 20-25 mm z wylewką.

Do zalewania mat polecane wyroby samopoziomujące weber.floor 4310 lub weber.floor 4320.

Ogrzewanie elektryczne - folie grzewcze

 • Cienka folia rozkładana na sztywnym podłożu
 • Może być instalowana na podłogach, ścianach i sufitach
 • Może pracować w dwóch systemach:
  • bezpośrednio pod panelami lub deską
  • z wylewką samopoziomującą jako ogrzewanie akumulacyjne
 • Do wykonywania warstwy podkładu polecane wyroby samopoziomujące zbrojone siatką weber.floor 4945
  • weber.floor 4310 - grubość układania 20 mm
  • weber.floor 4320 - grubość układania 20 mm

Ogrzewanie elektryczne – maty elektryczne

 • Cienkie: 2-3 mm kable z siatką
 • Najczęściej stosowane jako ogrzewanie podpłytkowe w łazienkach
 • Mata zatapiana bezpośrednio w kleju elastycznym
  • weber ZP418 - niepyląca zaprawa do płytek C2TE S1,
  • w łazienkach warto też pamiętać o izolacji podpłytkowej weber.tec 822 lub hydroizolacji mineralnej webertec Superflex D3 (szczególnie polecana przy odpływach liniowych)

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj