Dokumentacja produktowa

Warto wiedzieć przed aplikacją

Warunki podczas stosowania i wiązania

Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża RH powinna być mniejsza niż 95%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub nagrzania wylanej zaprawy.

Zużycie produktu podane jest w kartach technicznych (do pobrania) oraz na opakowaniu.

Cechy produktu

Najważniejsze właściwości produktu

  • Jastrych płynny o właściwościach samopoziomujących
  • Wzmocniony włóknami polipropylenowymi
  • Wysoka wytrzymałość
  • Ruch pieszy po ok. 24 godzinach
  • Niski skurcz liniowy - zwiększone bezpieczeństwo
  • Doskonały do zalewania wodnego lub elektrycznego ogrzewania podłogowego
  • Odporny na wodę - do pomieszczeń suchych oraz wilgotnych i mokrych
     

Ograniczenia

Środki bezpieczeństwa

Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Ten produkt wykorzystasz w takich projektach