Rozwój technologiczny oraz stale rosnące wymagania jakościowe przekładają się na konieczność stosowania coraz bardziej skutecznych i trwałych hydroizolacji. Wykonuje się je również w łazienkach, gdzie do niedawna tego typu rozwiązania stosowano sporadycznie.

System ma na celu zapewnienie szczelności miejsc narażonych na nadmierne zawilgocenie oraz w strefach mokrych takich jak: łazienki (w szczególności kabina prysznicowa, powierzchnie wokół wanny oraz umywalek), toalety, pralnie, kuchnie i piwnice. Stosowanie okładzin ceramicznych nie jest wystarczające do zapewnienia szczelności narażonych powierzchni, konieczne jest użycie specjalnych preparatów aplikowanych pod płytkami jako warstwa uszczelniająca, takich jak folia w płynie.

Całkowita eliminacja wilgoci w środowisku życia człowieka zapobiega powstawaniu pleśni oraz grzybów, co wpływa na poprawę jakości życia. Użycie systemu Weber zapewnia komfort, higienę oraz bezpieczeństwo w mieszkaniach, domach oraz budynkach użyteczności publicznej.

Pomożemy Ci wykonać ten projekt

Zainspiruj się

Zainspiruj się, zobacz najlepsze przykłady, ciekawe pomysły

Instagram

Facebook

Sprawdź gdzie kupić

Sprawdź gdzie kupić produkty do realizacji projektu

Znajdź dystrybutora

Skontaktuj się z nami

Masz dodatkowe pytania?

Skontaktuj się z nami:
tel. 801 620 000

Strefy mokre i wilgotne w łazience

Strefy mokre w łazienkach to wszystkie powierzchnie bezpośrednio narażone na działanie wody. Do takich obszarów należy zaliczyć całą podłogę, okolice wanny, prysznica, umywalki, miski, kompaktu lub bidetu i pralki. Te właśnie powierzchnie powinny być w sposób szczególnie staranny zabezpieczone poprzez wykonanie warstwy hydroizolacji. Izolację taką należy wykonać przed ułożeniem płytek lub innych materiałów wykończeniowych.

Pozostałe powierzchnie w przestrzeni łazienki to strefa wilgotna, gdzie odpowiedni poziom zabezpieczenia zapewniają płytki ceramiczne lub wodoodporne wymalowania.

Prezentowany schemat przedstawia podział na strefy mokre (zaznaczone kolorem niebieskim) i strefy wilgotne (pozostałe). Na rysunku zostały podane minimalne wymiary powierzchni, która musi zostać zabezpieczona warstwą hydroizolacji.

Wykonanie zabezpieczenia na większej powierzchni zminimalizuje ryzyko przecieków i zawilgoceń, zapewniając jeszcze większą trwałość i bezpieczeństwo użytkowania łazienki.

Obciążenie wilgocią a wybór rozwiązania

Weber proponuje dwa rozwiązania materiałowe do wykonania trwałej i skutecznej hydroizolacji w łazienkach. O wyborze konkretnego systemu hydroizolacyjnego decyduje typ obciążenia wilgocią, z którym mamy do czynienia w danym przypadku.

Klasa I krótkotrwałe obciążenie wilgocią rozbryzgową

Klasa I krótkotrwałe obciążenie wilgocią rozbryzgową (kabina natryskowa z brodzikiem)

Do pomieszczeń z obciążeniem wilgocią klasy I można zaliczyć łazienki i pomieszczenia sanitarne, w których woda jest odprowadzana bezpośrednio do kanalizacji (np. natryski z brodzikami).

W przypadku pomieszczeń z obciążeniem wilgocią klasy I rekomendowane jest zastosowanie systemu hydroizolacyjnego bazującego na folii w płynie weber.tec 822 oraz systemie taśm i kształtek uszczelniających weber.tec uni.

Hydroizolacja pomieszczeń z obciążeniem wilgocią klasy I

Podstawą systemu Weber do zabezpieczenia łazienek z bezpośrednim odprowadzeniem wody do kanalizacji jest folia w płynie weber.tec 822.

Folia weber.tec 822 to gotowa do użycia, w pełni elastyczna, płynna folia uszczelniająca na bazie dyspersji tworzyw sztucznych do wykonywania hydroizolacji podpłytkowych na powierzchniach ścian i podłóg. Może być stosowana na równych, gładkich podłożach betonowych, jastrychach cementowych lub anhydrytowych (także w systemach ogrzewania podłogowego), tradycyjnych

tynkach cementowych i cementowo-wapiennych, podłożach gipsowych (bloczkach, płytach G-K, tynkach) oraz na podłożach z cegły ceramicznej i silikatowej, bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych.

Istotną częścią systemu hydroizolacyjnego są taśmy i kształtki uszczelniające. Zapewniają one odpowiednie uszczelnienie wszystkich newralgicznych przejść i połączeń, takich jak połączenia płaszczyzn ścian oraz ściany i podłogi, a także przejścia rurowe. Taśmy i kształtki wklejane są przy użyciu folii w płynie weber.tec 822 i nie wymagają stosowania dodatkowego kleju.

Klasa II ciągłe obciążenie wodą bieżącą bez spiętrzania

Klasa II ciągłe obciążenie wodą bieżącą bez spiętrzania (kabina natryskowa typu walk-in)

Do pomieszczeń z obciążeniem wilgocią klasy II zalicza się pomieszczenia sanitarne (zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i użyteczności publicznej) z odpływami w podłodze oraz kabiny natryskowe bez brodzików.

Jeśli w pomieszczeniach mamy do czynienia z II klasą obciążeń wilgocią, rekomendujemy zastosowanie systemu opartego na bazie dwuskładnikowej mikrozaprawy uszczelniającej webertec Superflex D3 lub jednoskładnikowej mikrozaprawy uszczelniającej weber.tec 824 wraz z systemem taśm i kształtek uszczelniających weber.tec 828. Rozwiązanie to może być stosowane również w przypadku pomieszczeń z I klasą obciążenia wilgocią.

Hydroizolacja pomieszczeń z obciążeniem wilgocią klasy II

System Weber do zabezpieczenia przed wodą łazienek z odpływem liniowym bazuje na mikrozaprawach uszczelniających: 2-składnikowej webertec Superflex D3 lub 1-składnikowej weber.tec 824.

Są to materiały na bazie cementu, wyselekcjonowanych kruszyw, specjalnych dodatków oraz żywic syntetycznych. webertec Superflex D3 jest produktem 2-składnikowym, który poprzez zmieszanie składnika ciekłego i sypkiego tworzy wysoce elastyczną mikrozaprawę uszczelniającą. weber.tec 824 to gotowy, 1-składnikowy produkt, który po zarobieniu z wodą tworzy elastyczną mikrozaprawę uszczelniającą.

Z uwagi na swoje właściwości i parametry mikrozaprawy mają szerokie zastosowanie:

 • uszczelnień w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych (natryski, łazienki, baseny itp.),
 • uszczelnień zespolonych (podpłytkowych) balkonów i tarasów,
 • uszczelnień zbiorników na wodę, również tych z wodą pitną,
 • wykonywania poziomych i pionowych izolacji fundamentów oraz części podziemnych budynków i budowli.

Do odpowiedniego uszczelnienia wszelkich newralgicznych przejść i połączeń (takich jak połączenia płaszczyzn ścian oraz ściany i podłogi, a także przejścia rurowe itp.) służy system taśm i kształtek uszczelniających weber.tec 828, które wkleja się przy użyciu szlamu uszczelniającego bez konieczności stosowania dodatkowego kleju.

Jak poprawnie wykonać hydroizolację łazienki? Krok po kroku.

 1. Usuń poprzednią warstwę i wyczyść ściany i posadzkę

  Przed przystąpieniem do prac należy oczyścić, odtłuścić oraz odkurzyć uszczelnianą powierzchnię. Należy sprawdzić twardość podłoża, usuwając elementy słabo związane z podłożem.

  Ubytki uzupełnij i wyrównaj specjalną zaprawą, webercem plan 60 lub webercem plan 10, zachowując niezbędny czas schnięcia danego produktu. Podłoże gipsowe (tynk, jastrych) zalecamy zmatowić grubym papierem ściernym przed aplikacją płynu gruntującego.

 2. Zagruntuj powierzchnię systemowym produktem

  Oczyszczoną i wyrównaną powierzchnię należy zagruntować stosując preparat weber PG212. Nakładaj tylko na suche i czyste podłoże przy pomocy wałka lub pędzla na całą powierzchnię. W zależności od stopnia chłonności podłoża nakładać 1 lub 2 warstwy w odstępie 1 – 2 godzin.

  Aplikację płynnej folii weber.tec 822 można rozpocząć po upływie 2 - 4 godzin po aplikacji gruntu.

 3. Izolujemy narożniki i przejścia rur

  Jednym z ważniejszych etapów wykonywania izolacji jest prawidłowe uszczelnienie styków między podłogą a ścianą, które zabezpiecza się wklejając wzdłuż obwodu pomieszczenia taśmę uszczelniającą weber.tec 828 DB 75 (lub 150). Taśmę wklejamy korzystając z gotowej folii w płynie weber.tec 822 lub hydroizolacji mineralnej webertec Superflex D3 (w przypadku obciążeń wodą II klasy).

  Zewnętrzne i wewnętrzne narożniki łazienki oraz przejścia dla rur również należą do miejsc, które należy potraktować ze szczególną dokładnością. Do uszczelnienia tych punktów zaleca się stosowanie specjalnych mankietów uszczelniających. Taśmy i mankiety wklejamy za pomocą folii w płynie weber.tec 822.

 4. Hydroizolacja folią w płynie lub produktem mineralnym

  Do całkowitego uszczelnienia powierzchni należy nałożyć dwie warstwy folii w płynie weber.tec 822 za pomocą pędzla lub wałka. Pierwszą warstwę preparatu należy wcierać obficie do pełnego pokrycia powierzchni i uzyskania całkowitej ochrony.

  W przypadku obciążeń II klasy (np. opływy liniowe), rekomendujemy zastosowanie hydroizolacji mineralnej np. webertec Superflex D3.

  Płynną folię lub szlam mineralny nanosimy na ściany i podłogę przyszłego prysznica. Po przeschnięciu pierwszej warstwy, koniecznie nałóż drugą warstwę izolacji. Jeśli użyłeś pędzla, to pamiętaj, że drugą warstwę powinieneś nanosić prostopadle do kierunku ułożenia pierwszej warstwy.

 5. Przygotowanie zaprawy do płytek

  Po wyschnięciu warstwy hydroizolacji (ok. 10-12 godzin), układamy płytki. Wykorzystujemy do tego elastyczną zaprawę weber ZP414. Jest to niepyląca zaprawa, C2TE, zalecana do stref mokrych, takich jak łazienki, tarasy, balkony.

  Suchą zaprawę mieszamy z wodą w proporcjach podanych na opakowaniu (ważne). Mieszamy za pomocą mieszadła elektrycznego do uzyskania jednorodnej masy pozbawionej grudek. Po wymieszaniu pozostawiamy zaprawę na ok. 5 minut i mieszamy ponownie.

  Zaprawę nanosimy na ścianę gładką krawędzią pacy, a następnie rozprowadzamy zaprawę krawędzią zębatą. Wysokość zębów pacy uzależniona jest od wielkości płytek.

 6. Przyklejanie płytek

  Pamiętaj o tym, żeby zaprawę nanieść również na powierzchnię płytek. Ważne jest, aby zaprawa była naniesiona na jej całą powierzchnię.

  Prawidłowo ułożone płytki ścienne powinny być pokryte zaprawą w 70% – 90% ich spodniej powierzchni. Przy układaniu płytek na podłogach oraz na zewnątrz, 100% powierzchni płytki powinno być pokryte klejem. Uzyskanie tego efektu ułatwi nałożenie cienkiej warstwy zaprawy także na tylne powierzchnie płytek.

  Płytki przyklejać przyciskając mocno do warstwy zaprawy i jednocześnie lekko przesuwając

  Położenie płytki można skorygować jeszcze przez ok. 20 minut.

 7. Przyklejamy kolejne płytki i korygujemy

  Nie układaj płytek na styk. W zależności od wielkości płytek, potrzeb i upodobań estetycznych, pozostaw spoiny odpowiedniej szerokości stosując krzyżyki dystansowe.

  Poziomnicą sprawdź pion oraz zlicowanie płytek.

  Płytki spoinuj po 24 godzinach.

 8. Fugowanie

  Po wyschnięciu kleju, wypełniamy fugi. Do spoinowania polecamy zaprawy fugowe weber.fug 877. Wypełniane spoiny, jak i cała powierzchnia fugowanej okładziny ceramicznej, powinny być czyste. Należy usunąć resztki zaprawy klejowej ze spoin, całą powierzchnię oczyścić z kurzu, pyłu i innych zanieczyszczeń. Spoiny powinny być suche. Płytki powinny być przyklejone do podłoża przynajmniej 24 godziny przed fugowaniem.

  Zaprawę fugową weber.fug 877 przygotuj według instrukcji na opakowaniu. Przygotowaną zaprawą fugową wypełniaj spoiny między płytkami przy pomocy pacy gumowej. Pacę należy prowadzić zgodnie z kierunkiem przekątnych płytki, wcierając zaprawę w spoiny i jednocześnie zbierając jej nadmiar.

 9. Czyszczenie płytek

  Po 5-10 minutach, w zależności od warunków pogodowych i nasiąkliwości płytek, zmyj pozostałości zaprawy fugowej przy pomocy wilgotnej gąbki. Po związaniu zaprawy fugowej (ok. 24 godziny) pozostały, wyschnięty nalot usuń suchą, miękką ściereczką.

  Połączenia ścian i połączenia ścian z podłogą wypełnij wypełniaczami elastycznymi, np. silikonem sanitarnym weber lub specjalnymi profilami. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywaj wodą, stwardniałe usuń mechanicznie.

Zobacz inne rozwiązania

Zobacz wszystkie rozwiązania

Zobacz artykuły

Produkty, które dodałeś do porównania:

Porównaj